pultuszczak

Facebook


Zawodowo w Golądkowie

2019-04-25 5:07:20

Zespół Szkół w Golądkowie był organizatorem i gospodarzem konferencji pt: „„Łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego determinantem sukcesu absolwenta szkoły zawodowej”.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli kuratorium, organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, przedstawicieli sfery biznesu, i innych i instytucji, z którymi współpracuje golądkowska szkoła. Najważniejszym punktem konferencji było podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia „klas patronacki”. Na jego mocy od września będą w Golądkowie funkcjonowały dwa takie oddziały: technik żywienia i usług gastronomicznych pod patronatem hotelu Narvil w Serocku oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych pod patronatem firmy Polbram w Pułtusku. Współpraca ta przyniesie wymierne korzyści wszystkim trzem stronom zaangażowanym w jej realizację: szkole, przedsiębiorstwom a przede wszystkim uczniom. Więcej na ten temat w najbliższym numerze Tygodnika.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *