pultuszczak
Zasłużeni dla Pułtuska

2023-09-22 12:20:09

Zgodnie ze Statutem Gminy Pułtusk, najwyższym odznaczeniem Miasta Pułtusk jest Medal “Za zasługi dla Miasta Pułtuska”, nadawany przez Radę Miejską, w drodze uchwały, szczególnie zasłużonym dla miasta osobom, organizacjom i instytucjom. Tym razem, na sobotniej uroczystej sesji Rady Miejskiej, medale wręczono Liceum Ogólnokształcącemu im. Piotra Skargi, Zespołowi Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego, Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu, Pułtuskiej Grupie Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty.

Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty powstała w 2012 roku, wchodząc w skład Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego. Pomysł na stworzenie grupy narodził się po wielu spotkaniach ze śp. Edwardem Malinowskim kolekcjonerem, a zarazem można powiedzieć kustoszem historii 13 Pułku Piechoty, który po wojnie miał ścisły kontakt z żołnierzami 13 Pułku, którzy przeżyli wojnę i działali o przywrócenie pamięci historycznej pułku. Weterani wojenni, nie mogąc odnaleźć sztandaru 13 Pułku Piechoty, po wielu latach w 1997 roku postanowili odtworzyć jego wierną kopię, co pozwoliło im na umocnienie swojej działalności i działanie przez wiele lat w Sekcji 13 Pułku Piechoty przy Pułtuskim Towarzystwie Społeczno – Kulturalnym. Następnie po wielu latach, kiedy powstały obawy, co się stanie ze sztandarem 13 Pułku, ponieważ wszyscy jego żołnierze odeszli już na wieczną wartę, należało przejąć tradycje i pamiętać o tym pokoleniu żołnierzy. Tak na początku 2012 roku, z inicjatywy pana Leszka Topólskiego, powstała grupa “pocztu sztandarowego”, której z pomocą przyszło wiele osób m.in. pan Andrzej Dolecki były starosta pułtuski, użyczając mundurów Wojskowych Jednostek Nadwiślańskich, a Pan Leszek Topólski, po namowach kolegów ze służby wojskowej 1 Pułtuskiego Batalionu Saperów, stworzył człon grupy rekonstrukcyjnej. Pierwsze grupowe publiczne wystąpienie z udziałem sztandaru13 Pułku Piechoty odbyło się w czerwcu 2012 roku podczas obchodów święta “Bożego Ciała”. Następnie z pomocą przyszli również: ks. Dariusz Multon i ks. Tadeusz Kowalczyk, a po dwóch latach działalności grupy, władze samorządowe Miasta Pułtusk zakupiły pierwsze repliki mundurów historycznych 13 Pułku Piechoty. Do tego przedsięwzięcia dołączył również Urząd Gminy w Obrytem, który przekazał kolejny mundur. Tak powstał również pomysł angażowania młodzieży w tę działalności, ukierunkowując jej szkolenia z musztry do wystąpień reprezentacyjnych, a jednocześnie do utworzenia prężnej grupy młodych ludzi, którzy będą mogli działać przez kolejne lata, wpisując się w historię miasta Pułtusk, powiatu pułtuskiego oraz Mazowsza. W związku z tym, w Pułtusku powstaje liceum mundurowe CN-B Feniks im. 13 Pułku Piechoty, które nie tylko przygotowuje młodzież do służby mundurowej, ale przede wszystkim przygotowuje do dorosłego życia, pełnego wyzwań.

Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty podpisała porozumienie o współpracy z założycielem szkół CN-B Feniks pułk. Jarosławem Chrobotem i szkoła po dzień dzisiejszy jest zapleczem kadrowym Pułtuskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej. Młodzież z I LO CN-BFeniks angażuje się w działalność grupy, biorąc udział w wielu uroczystościach patriotycznych naszego miasta i powiatu. Ponadto grupę rekonstrukcyjną wspiera również młodzież z innych pułtuskich szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi, Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego, Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa. Tak licznej grupie młodzieży z pomocą przyszedł Urząd Miejski w Pułtusku oraz Starostwo Powiatowe w Pułtusku i wspólnie każdego roku zakupują kolejne mundury oraz akcesoria wojskowe. Grupa jest również wspierana przez indywidualnych sponsorów, co pozwala na zakup kolejnych mundurów i akcesoriów wojskowych i tworzenie inscenizacji historycznych, a dzięki pomocy Firm Atut i Rolczar można usłyszeć “wybuchową” działalność grupy z replik broni hukowej. Członkowie Grupy działają społecznie, nie pobierają wynagrodzeń czy zwrotów kosztów, a starsi pracujący członkowie wręcz pomagają finansowo w utrzymaniu grupy. Obecnie Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty liczy 46 członków i każdego roku bierze udział w kilkudziesięciu różnego rodzaju uroczystościach patriotycznych na terenie nie tylko miasta i powiatu pułtuskiego, ale także północnego Mazowsza. O wyszkoleniu i dyspozycyjności członków może świadczyć przykład świąt państwowych,gdzie Grupa zapewnia oprawę uroczystości z wartą honorową, czy inscenizację historyczną w kilku miejscach jednocześnie.Służbę kultywowania tradycji żołnierzy Il Rzeczypospolitej Polskiej podjęły również dziewczęta ze szkół i nie tylko, które także chcą zakładać mundury i zapewniać oprawę uroczystości, a tym samym kultywować tradycje swoich dziadków, dlatego również dołączyły do Pułtuskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej. Wystąpienia pań spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem społecznym. Obecnie stanowią one 50% stanu osobowego organizacji, zapewniając wiele pomysłowych atrakcji, jak i największy udział w uroczystościach, pełniąc funkcję od wartownika po artylerzystę.

Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że do grupy należą osoby, którym jest bliska pamięć historyczna i kultywowanie tradycji historycznej, dlatego też robią wszystko, aby zapewnić oprawę uroczystości i bez wahania, mimo swoich obowiązków zawodowych i rodzinnych, zapewniają oprawę uroczystości. Najstarsi członkowie młodego pokolenia Pułtuskiej Grupy są obecnie już żołnierzami, policjantami, strażakami – osobami pracującymi. Dlatego też przy wsparciu urzędów, instytucji oraz osób, którym bliska jest pamięć historyczna o pokoleniach, które walczyły o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny, młode pokolenie naszego regionu może realizować swoje zamiłowania patriotyczne, oraz przekazywać je młodszym kolegom i koleżankom, a Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty wpisze się w historię naszego miasta, jako strażnicy pamięci historycznej (…).

W uznaniu pracy i działalności Pułtuskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty, która odznaczała się ogromnym zaangażowaniem oraz postawą patriotyczną, nadanie medalu “Za zasługi dla Miasta Pułtuska” jest uhonorowaniem wieloletnich zasług na rzecz pamięci historycznej naszego miasta i regionu.

Idea utworzenia Młodzieżowego Klubu Sportowego w Pułtusku narodziła się 35 lat temu. Został on utworzony 22 listopada 1988 r. W ciągu 35 lat owocnej działalności, Klub koncentrował się na trzech głównych kierunkach: sport wyczynowy, kolonie i obozy sportowe, organizacja imprez sportowych. Główną rolą Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz tworzenie dobrych warunków do uprawiania sportu, nie tylko dla tych najbardziej utalentowanych. Niestety, prowadzenie szkolenia sportowego w sporcie wyczynowym to ogromne przedsięwzięcie, zwłaszcza dla małego uczniowskiego klubu, który nie posiada stabilnego finansowania. MKS to klub amatorski, który zrzesza młodych ludzi chcących uprawiać daną dyscyplinę sportu, niekoniecznie na bardzo wysokim poziomie, a jego ideą jest to, aby był dostępny dla każdego, niezależnie od tego, czy ma talent, ponieważ krzewienie kultury fizycznej jest sprawą ważniejszą.

Młodzieżowy Klub Sportowy rozpoczął swoją działalność od prowadzenia szkoleń w zakresie judo dziewcząt. Po kilku latach dołączyła lekkoatletyka, a od kilku lat także pięciobój nowoczesny i tenis stołowy. Wymiernym dowodem bardzo dobrej pracy szkoleniowej są medale Mistrzostw Polski. Klub — szkoląc w zasadzie tylko młodzików i juniorów młodszych – zdobył 46 medali, w tym 15 złotych medali, 19 srebrnych i 12 brązowych w trzech dyscyplinach: lekka atletyka (42 medale), judo (3 medale) i dwubój nowoczesny (1 medal). Wychowankiem klubu jest dwukrotny olimpijczyk Paweł Wiesiołek. Natomiast czwórka innych zawodników i wychowanków klubu uczestniczyła w finałach Mistrzostw Świata i Europy w różnych kategoriach wiekowych, zajmując miejsca w pierwszych ósemkach.

W szczytowym okresie swej działalności, czyli w roku 2017, Klub zdobył 108 punktów w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży i uplasował się na 313 miejscu w Polsce na prawie 3700 klubów sklasyfikowanych i ponad 14 tysięcy istniejących.Udział w ogólnopolskich czy lokalnych turniejach jest świetnym sposobem na to, aby członkowie klubów sportowych mogli sprawdzić się na tle rówieśników lub po prostu atrakcyjnie spędzić czas, chociażby podczas wakacji, dlatego też Klub brał udział w wielu imprezach organizowanych w całym kraju dedykowanym najmłodszym zawodnikom uprawiającym sport.

Młodzieżowy Klub Sportowy w Pułtusku od 1992 r. organizuje kolonie letnie oraz obozy letnie i zimowe, w tym narciarskie i ta działalność jest chyba jego największym znakiem rozpoznawczym. Ponad 30 lat nieprzerwanej działalności, bo nawet w 2020 r. w czasie największej pandemii, Klub zorganizował jeden niewielki turnus kolonijny w górach, w związku z tym nie ma chyba na terenie naszej gminy i powiatu drugiego takiego organizatora wypoczynku dla dzieci i młodzieży, który przez tyle lat oferuje wypoczynek w górach i nad morzem, w kraju i poza jego granicami (Słowacja i Grecja). W samych tyko koloniach letnich organizowanych przez MKS uczestniczyło ponad 8800 dzieci.

Kolejnym znakiem rozpoznawczym Klubu jest organizacja imprez sportowych i są zawody, których inicjatorem i głównym organizatorem jest Młodzieżowy Klub Sportowy w Pułtusku, należą do nich: czwartki lekkoatletyczne, halowy mityng Wójtów Powiatu Pułtuskiego w skoku wzwyż, biegi Ireny Szewińskiej czy zawody lekkoatletyczne Szkolnego Związku Sportowego. Czwartki lekkoatletyczne dla dzieci w wieku 13 lat i młodszych organizowane są w Pułtusku od 2001 r. W 10 imprezach w ciągu roku startuje średnio ok. 250 osób w każdej z nich, a najlepsze 40-50 osób kwalifikuje się do finałów centralnych, w których zawodnicy Klubu zdobyli już 24 medale, w tym 4 złote, 10 srebrnych i 10 brązowych. Halowy mityng wójtów organizowany jest od 2002 r.i jest największą zimową imprezą na naszym terenie, w której uczestniczy nawet 100 osób. Ale jeszcze większą imprezą są Biegi Ireny Szewińskiej, organizowane od 2004 r, ostatnio także jako międzynarodowe, i uczestniczy w nich zazwyczaj kilkaset osób.

Klub ponadto wspiera także organizatorów innych imprez. Od początku uczestniczy w organizacji Biegów Mateuszowych rozgrywanych podczas obchodów Dni Patrona Miasta.Wspiera młodych organizatorów Pułtuskiego Festiwalu Biegowego i wiele innych wydarzeń sportowych, w których organizację i przeprowadzenie bardzo się angażuje.

Dlatego też nie należy zapominać, że to właśnie Uczniowskie Kluby Sportowe były, są i będą kuźnią talentów, z których wyrastają dorośli reprezentanci Polski w różnych dyscyplinach sportu, ponieważ wszystko rozpoczyna się od sportu amatorskiego, którego ideę najlepiej realizuje właśnie Młodzieżowy Klub Sportowy.

W związku z powyższym, nadanie medalu “Za zasługi dla Miasta Pułtuska” będzie uhonorowaniem Jubileuszu 35 — lecia funkcjonowania Młodzieżowego Klubu Sportowego w Pułtusku i okazją do podziękowania za wszystko, co w tym czasie Klub zrobił dla dzieci,sportu i miasta. Niech ten Medal będzie dowodem wdzięczności społeczności Pułtuska i podziękowaniem za to, co było oraz wiarą, że kolejne jubileusze przyniosą podobne, a może i większe sukcesy w działalności Klubu.

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku to jedna z trzech najstarszych
szkół w Polsce z bogatą historią. Założona w 1440 roku przez biskupa płockiego Pawła
Giżyckiego. Rozwijała się pod mecenatem biskupów, rezydujących w zamku pułtuskim
Erazma Ciołka i Andrzeja Krzyckiego, a dzięki staraniom biskupa Andrzeja Noskowskiego stała się pierwszym w Koronie kolegium jezuickim. Z kolegium związanych było wiele wybitnych postaci, wykładowcami zostają m.in. Jan z Głogowa, ksiądz Jakub Wujek, Piotra Skarga, Andrzej Bobola, a uczyli się tu Jerzy Ossoliński, późniejszy kanclerz wielki koronny, Andrzej Batory, bratanek króla Stefana Batorego, Maciej Kazimierz Sarbiewski, wybitny poeta, zwany „Horacym Północy”.
Wiek XVII to czas trudny dla miasta i szkoły wiek wojen, pożarów, epidemii. W wieku XVIII, po likwidacji zakonu jezuitów, pułtuskie kolegium pełniło funkcję szkoły wojewódzkiej, włączonej w sieć szkół Komisji Edukacji Narodowej. A następnie w 1781 r. pułtuskie kolegium zostało przekazane benedyktynom. Poziom i znaczenie szkoły ponownie zaczęły wzrastać.
Kolejne wojny, zabory, powstania, pożary powodowały przerwy w nauce i dramatycznie zapisały się w historii szkoły. Jej uczniowie licznie brali udział w zrywach narodowowyzwoleńczych. W 1905 roku zorganizowali w szkole strajk, żądając wprowadzenia szkolnictwa w języku polskim. W 1915 roku oficjalnie przekształcono rządowe rosyjskie gimnazjum klasyczne w polskie siedmioklasowe gimnazjum filologiczne, którego patronem  został Piotr Skarga.
Podczas I wojny światowej wielu uczniów i nauczycieli wzięło udział w walkach o wolną Polskę. Z kolei rok 1939 okazał się tragiczny dla pułtuskiej szkoły, jej uczniowie i nauczyciele walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. A po zakończeniu wojny
budynek szkoły był zrujnowany, ograbiony z pomocy naukowych i wspaniałego księgozbioru. Mimo to rok szkolny rozpoczął się już 12 marca 1945 roku.
Chociaż szkoła ma już ponad 580 lat dalej jest zakorzeniona w przeszłości, ale również
sięga w przyszłość, kultywując tradycje i realizując szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą. Liceum umożliwia uczniom rozwój zainteresowań i pasji poprzez przedsięwzięcia naukowe, kulturowe, społeczne i patriotyczne.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna z uprawnieniami egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zapewnia wysoki poziom nauczania w szkole, który jest potwierdzony wynikami maturalnymi, co zapewnia absolwentom możliwość studiowania na prestiżowych wydziałach najlepszych uczelni państwowych w Polsce oraz za granicą. Ponadto Liceum od wielu lat współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi takimi jak: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie. A uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, biorąc udział w cyklicznych imprezach kulturalnych takich jak: Szkolne Spotkania ze Sztuką, Odrobina Łagodności, Wielkie Czytanie, Dzień Patrona Szkoły. Liceum jest również pomysłodawcą i realizatorem konkursów artystycznych i konkursów wiedzy, m.in.: Konkursu Poezji i Piosenki Francuskiej „Art Poetique”, Powiatowego Konkursu Poezji Prozy im. Wiktora Gomulickiego, Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…”, „English Master” konkursu języka angielskiego, Powiatowego Konkursu Matematycznego. Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…” oraz „English Master” konkursami, które są punktowane w procesie rekrutacji do szkół średnich na Mazowszu oraz znajdują się na liście Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku działa: koło psychologiczne Psychosfera Skargi, grupa teatralna 1566, gazeta szkolna Carpe diem, wolontariat Skarga lubi pomagać, Dyskusyjny Klub Książki i Filmu „Dialog”. Szkoła realizuje także liczne projekty mające na celu poszerzanie wiedzy uczniów, a atrakcyjnymi formami pracy wychowawczej są akademie i przedstawienia związane z przełomowymi wydarzeniami historycznymi.
Uczniowie Liceum biorą udział. w wymianach międzynarodowych i zajęciach międzykulturowych z młodzieżą z różnych państw Europy i świata. Na terenie szkoły aktywnie działa Samorząd Uczniowski, integrując społeczność poprzez inicjowanie różnego typu akcji i przedsięwzięć, np. szkolnych turniejów sportowych, Dnia Uśmiechu, Dnia bez plecaka, „Komórkomanii DKMS”. Młodzież wykazuje się swoimi umiejętnościami, prowadząc audycje w szkolnym radiowęźle i muzyczną skrzynkę życzeń. Od 2021 r. Liceum realizuje również autorski program „Szkoła dobrych relacji”. Uczniowie swoją wiedzę i umiejętności prezentują również podczas konferencji naukowych, które organizowane we współpracy z różnymi instytucjami i uczelniami. Ponadto szkoła łączy tradycję z nowoczesnością, o czym świadczy bogata infrastruktura sportowa.
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku ma również duży wpływ na wizerunek naszego miasta oprócz nauki jest organizatorem wielu wydarzeń i uroczystości, w które mocno angażuje swoich uczniów i nauczycieli. To oni właśnie często reprezentują nasze miasto na zewnątrz zdobywając wiele nagród i wyróżnień.
Miasto Pułtusk może być dumne, że niegdyś stało się kolebką wielu twórczych osobowości w tym jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego pozytywizmu poety eseisty, powieściopisarza Witolda Gomulickiego, który upamiętnił swoje dzieciństwo spędzone w Pułtusku na kartach powieści „Wspomnienia niebieskiego mundurka” barwnie oddającej życie mieszkańców miasta w latach 50 i 60 XIX wieku. Nawiązaniem do tych wspomnień jest również rzeźba obrazująca woźnego i dwóch uczniów wybiegających ze szkoły, usytuowana u bram szkoły, a muzyka i dzwonek z niej rozbrzmiewający staną się zapewne splotem ważnych symboli dla wielu mieszkańców Pułtuska, dla byłych i obecnych uczniów szkoły, jak i urozmaiceniem dla odwiedzających nasze miasto turystów. Rzeźba nawiązująca do wspomnień niebieskiego mundurka będzie, więc kolejną tej rangi atrakcją turystyczną naszego miasta.
Na uwagę zasługuje również fakt, że liceum zostało uhonorowane medalem Pamięci „Pro Masovia” przyznanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, oraz zapoczątkowało nową tradycję przyznawania tytułu „Honorowego Przyjaciela Liceum Skargi”, który z okazji jubileuszu 580-lecia istnienia szkoły otrzymało wielu mieszkańców naszego miasta i powiatu.
W związku z powyższym nadanie medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” będzie uhonorowaniem Jubileuszu 580-lecia powstania i funkcjonowania szkoły oraz podziękowaniem za wszystko, co szkoła robi dla swoich uczniów i nauczycieli, dla szerzenia wiedzy i edukacji oraz dla naszego miasta i jego mieszkańców.

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku to szkoła z tradycjami.
W roku szkolnym 2022/2023 obchodziła potrójny Jubileusz: 75 – lecie powstania pierwszej w powojennym Pułtusku Zasadniczej Szkoły Zawodowej z siedzibą przy ul. Kościuszki 20; 60 – lecie zakończenia budowy nowoczesnej siedziby szkoły przy Al. Tysiąclecia 12 i również 60 — lecie utworzenia w Pułtusku pierwszej szkoły technicznej, którą zapoczątkowało Technikum Radiowe.
Szkoła powstała w 1947 r., kiedy to decyzją władz wojewódzkich i powiatowych została
powołana trzyklasowa koedukacyjnej Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa o kierunku
odzieżowym, której organizatorem był Czesław Osiecki, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pułtusku, żołnierz Września 1939 r. Uroczysta inauguracja odbyła się 6 listopada w tymczasowej siedzibie szkoły tj. Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi, a w 1948 r. szkoła otrzymała własną siedzibę przy ul. Kościuszki 20.
W 1950 r. nastąpiła restrukturyzacja kierunków kształcenia i zmiana nazwy na Zasadniczą Szkołę Metalowo – Odlewniczą i kształcenie odbywało się w zawodach: tokarz i ślusarz maszynowy, elektromonter budowlany a od 1951r w zawodzie formierz — odlewnik, należącym do grupy zawodów hutniczych.
W 1960 nastąpiła kolejna zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową, a w roku 1963 po zakończeniu pierwszego etapu budowy szkoły (budynek główny przy
ul. Tysiąclecia), dokonano podziału 11 klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej na dwie odrębne jednostki organizacyjne i przeniesienie do nowego budynku przy ul. Tysiąclecia 6 klas ślusarskich i elektrycznych i utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1. Natomiast szkoła przy ul. Kościuszki otrzymała nazwę Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2.
Powstanie pierwszej szkoły technicznej — Technikum Radiowego o specjalności radiotechnika i telewizja w 1963 r. umożliwiło powstanie bardzo atrakcyjnej technicznej szkoły średniej, dzięki, której Pułtusk stał się znanym na Mazowszu i w Polsce ośrodkiem kształcenia techników elektroników. Podniosła się ranga szkoły, której pełna nazwa to: Technikum Radiowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1.
Kolejne lata to również rozwój edukacji dla osób pracujących i powstanie kierunków
kształcenia będących odpowiedzią na potrzeby pułtuskich zakładów pracy m.in Technikum Mechanicznego dla Pracujących, Średniego Studium dla Pracujących (1975).
Znaczące w historii szkoły, wskazujące na jej rozwój i duże zainteresowanie kształceniem było zorganizowanie w Zegrzu Północnym filii Technikum Radiowego, filia istniała 3 lata i liczyła sześć klas.
W 1974 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Warszawie podjęło decyzję o połączeniu Technikum Radiowego, Technikum Mechanicznego, Liceum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w jeden zbiorczy zakład szkolny pod nazwą: Zespół Szkół Zawodowych w Pułtusku, a 15 czerwca 1985 r. odbyła się uroczystość nadania Szkole Imienia Jana
Ruszkowskiego, przekazanie Szkole Sztandaru, oraz odznaczenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego Medalem za Zasługi dla ZHP.
Podstawową rolę w kształceniu zawodowym techników i robotników wykwalifikowanych
odgrywały warsztaty szkolne, zorganizowane na wzór przedsiębiorstwa, a wysoki poziom wychowania fizycznego i sportu szkolnego był rezultatem bardzo dobrej, jak na drugą połowę XX wieku bazy, w skład, której wchodziły: sala gimnastyczna, boiska, bieżnia, skocznia w dal, rzutnie lekkoatletyczne.
Warto podkreślić, że Szkoła w pierwszym półwieczu tworzyła bardzo dobre warunki do
wszechstronnego rozwoju swoich uczniów, ich różnorodnych talentów, nieprzeciętnych
zdolności poprzez bogactwo form zajęć pozalekcyjnych; przede wszystkim bardzo dobrze przygotowywała do podjęcia pracy zawodowej lub kontynuowania nauki w wyższych uczelniach. Do 1997 roku Szkoła wykształciła na różnych poziomach ok. 9900 uczniów w tym ok. 4800 absolwentów szkół zasadniczych i ok. 5100 absolwentów szkół średnich.
Na uwagę zasługuje fakt, że Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku kojarzy się wszystkim absolwentom szkoły, mieszkańcom miasta ze Szkolnym Klubem Sportowym „Zryw”, | Pułtuską Drużyną Żeglarską oraz Szkolna Orkiestrą Dętą, których świetność przypadała na lata 70 – 80 XX wieku.
Szkolny Klub Sportowy „Zryw” powstał w 1953 roku, a lata 70 – te XX w.to dla tego klubu okres dużych sukcesów:
– drużyna piłki ręcznej (SKS „Zryw”) w 1975 roku zdobyła tytuł Mistrza Województwa
Ciechanowskiego, który utrzymała przez kolejne lata do 1979 r;
– w 1976 r. drużyna piłki siatkowej (SKS „Zryw”) wprowadzona została do Mistrzostw Polski Szkolnego Związku Sportowego;
– największym sukcesem „Zryw-u” było dwukrotne zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski w 1982 i 1984 roku.
W 1957 roku w szkole zorganizowana została Drużyna Wodna Harcerzy. W 1961 r. Główna Kwatera Harcerstwa nadała drużynie patent flagowy, noszącej od 1959 r. nazwę: I Pułtuska Drużyna Żeglarska im. Admirała Krzysztofa Arciszewskiego. Drużyna w 1964 r zdobyła patent międzynarodowej klasy Cadet, a w 1974 r. Proporzec Leonida Teligi w ogólnopolskim konkursie o tytuł najlepszej drużyny żeglarskiej i wodnej ZHP.
Natomiast Szkolna Orkiestra Dęta powstała w 1976 r., która dwukrotne zdobyła Puchar
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a na jej podwalinach powstała Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dętą OSP.
W złotych latach 70 i 80 XX wieku szkoła oraz działające w niej drużyny, zespoły czy koła pod kierunkiem wielu znamienitych nauczycieli odnosiły sukcesy w licznych ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach (…).

Należy również zwrócić uwagę, że szkoła ma swoją I monografię pt. Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku w latach 1947-1997, której autorką jest Pani Zofia Marianna Wróbel wieloletnia nauczycielka szkoły wydana w 1997 z okazji obchodów 50 – lecia szkoły.
Lata dziewięćdziesiąte XX w. to okres zmian ustrojowych w Polsce. Zmian, które miały
bezpośrednie przełożenie na sytuację Szkoły. Szczególnie niekorzystne było drastyczne ograniczenie środków finansowych przeznaczonych na oświatę, co doprowadziło do zanikania zorganizowanych form działalności pozalekcyjnej, w tym kół zainteresowań. Los pułtuskich zakładów pracy, z których największe zostały zlikwidowane, bezpośrednio wpłynął na kryzys zasadniczych szkół zawodowych.
Od roku 2004 szkoła ponownie odnosi sukcesy (…).
Od roku 2015 uczniowie realizują mobilności zagraniczne, byli m.in. w Hiszpanii, Austrii, Portugalii, Grecji, na Maderze i w Petersburgu.
Rok 2016 to początek stypendiów dla uczniów Technikum Nr 1 w ramach projektu Mazowsze – stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół zawodowych przyznane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.
A ostatnie zmiany w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku to otwarcie nowych kierunków kształcenia w zawodach: technik programista i technik rachunkowości oraz podpisanie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej i utworzenie Branżowego Oddziału Wojskowego, działającego w klasie wielozawodowej, Branżowej Szkoły | Stopnia Nr 1 w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, kucharz, piekarz.
Szkoła od początku swojego istnienia rozwijała i rozwija się prężnie, dlatego też cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży, wykształciła wielu absolwentów, ma znakomite grono pedagogiczne, wielu zasłużonych i odznaczonych Medalem „Za zasługi dla Miasta Pułtusk” nauczycieli, wprowadza nowe kierunki kształcenia jak również cyklicznie organizuje zjazdy absolwentów, które również cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
W związku z powyższym nadanie Medalu „Za zasługi dla Miasta Pułtusk” jest okazją do
podziękowania za 75 lat ogromnej pracy na rzecz młodzieży, Miasta i Powiatu Pułtusk
i mieszkańców jak również uhonorowaniem wszystkim zasług i osiągnięć szkoły.
red., zdjęcia Pułtusk news

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *