pultuszczak

Facebook


Zaproszenie na promocję książki

2016-01-15 10:37:59

Zarząd PTSK uprzejmie zaprasza na zwyczajne Walne Zebranie Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, które odbędzie się dnia 29 stycznia 2016 roku (piątek), o godzinie 16.45 (pierwszy termin) i o godzinie 17.00 (drugi termin), w siedzibie Towarzystwa, ul. Zaułek 22.

Proponowany porządek zebrania:

1. Zagajenie i uczczenie zmarłych członków PTSK
2. Wybór przewodniczącego obrad i Komisji Wnioskowej
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie sprawozdawczym
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Przyjęcie sprawozdań i wniosków do dalszej pracy
6. Sprawy różne i wolne wnioski

W trakcie zebrania będzie możliwość uiszczenia składek członkowskich.

Prosimy o niezawodne uczestnictwo w Zebraniu.

O godzinie 16.00 zapraszamy serdecznie na promocję książki: Karol Handke, Wspomnienia. W kepi i w hełmie – dzieciństwo i młodość w Pułtusku (1914-1926). Moja wojenna tułaczka (1939-1946), oprac. K. Łukawski, K. Wiśniewski, Pułtusk 2015.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *