pultuszczak

Facebook


Zaproszenie

2016-02-09 4:18:26

Startuje Konkurs „FIO-Mazowsze Lokalnie” 2016 – środki na realizację około 200 projektów grup nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji z woj. mazowieckiego

Właśnie ruszył nabór wniosków o dotacje do 5 tysięcy złotych na inicjatywy lokalne na Mazowszu. W czwartek 11 lutego o godzinie 12.00 w Miejskim Domu Kultury w Pułtusku odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych.

Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My, ogłosiła 5 lutego nabór wniosków do trzeciego konkursu na mikrodotacje dla grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków na Konkurs Inicjatywy Oddolne upływa 26 lutego.

To już trzecia edycja Konkursu FIO Mazowsze Lokalnie, w którym można uzyskać mikrodotację, wysokości do 5 tysięcy złotych. W ramach tegorocznego Konkursu programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” będzie rozdysponowane blisko 550 tysięcy złotych, z których zostanie przyznanych około 200 mikrodotacji.

Fundacja Przasnyska – Ambasador konkursu na terenie powiatu pułtuskiego zaprasza na spotkanie informacyjne na temat zasad ubiegania się o dotację dla grup nieformalnych, grup sąsiedzkich, klubów, stowarzyszeń zwykłych, amatorskich grup artystycznych, kół gospodyń wiejskich i innych podobnych środowisk i organizacji.

Na spotkaniu będzie można poznać szczegóły i dokumenty dotyczące programu, którego celem jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców województwa mazowieckiego na rzecz dobra wspólnego.

Szczegółowe zasady konkursu można też poznać na stronie www.mazowszelokalnie.pl, na któ®ej znajduje się też prosty generator elektroniczny do składania wniosków.

Więcej na temat konkursu oraz programu „FIO-Mazowsze Lokalnie”:
• www.mazowszelokalnie.pl
• www.facebook.com/mazowszelokalnie.
• infolinia 0-801 055 100

Kontakt dla mediów:
Michał Helwak – Ambasador FIO ML
Tel. 791 608 313
m.helwak@przasnyska.pl
Dodatkowe informacje:

FIO-Mazowsze lokalnie jest jednym z kilkunastu regionalnych programów regrantingowych realizowanych w ramach Priorytetu 1 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zarządzanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu udzielane jest wsparcie dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. W ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie wspierane są dwa typy działań: projekty które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego oraz projekty przyczyniające się do rozwoju instytucjonalnego młodych organizacji pozarządowych. W ramach programu w ciągu trzech lat (2014-2016) operatorzy planują przekazać ok. 600 mikrodotacji o łącznej sumie ponad 2,1 mln zł. W pierwszym roku działania, przyznano dofinansowanie 139 projektom o wartości łącznej ponad 600.000 zł, w ramach których zaangażowano blisko 1.500 wolontariuszy i w działaniach których udział wzięło ponad 23 tys. mieszkańców. W roku 2016 operatorzy planują rozdysponować blisko 550 tys. zł na realizację ok. 200 projektów.

***
Fundacja Fundusz Współpracy – jedna z najdłużej działających w Polsce instytucji powołanych do obsługi zagranicznych środków pomocowych – Skarb Państwa ustanowił Fundację we wrześniu 1990 roku. Od początku jej celem było wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju Polski oraz państw, do których kierowana była pomoc zagraniczna i rozwojowa RP, w szczególności poprzez przyjmowanie i dystrybucję środków pieniężnych i rzeczowych pochodzących z Unii Europejskiej, innych instytucji międzynarodowych oraz zagranicznych instytucji rządowych i prywatnych. Dzisiaj Fundacja realizuje działania m.in. z obszaru ekonomii społecznej, edukacji, rynku pracy, partycypacji publicznej oraz wspiera administrację centralną w zakresie kontroli wykorzystywania funduszy europejskich.www.cofund.org.pl

Stowarzyszenie Europa i My – to niezależna organizacja pożytku publicznego, która od 2002 roku aktywnie pomaga lokalnym społecznościom, finansuje oddolne inicjatywy, promuje wolontariat i wzmacnia trzeci sektor. Do głównych działań stowarzyszenia należy także wspieranie współpracy międzypokoleniowej oraz rozwój aktywności młodzieży, np. poprzez zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego. Stowarzyszenie Europa i My posiada status Ośrodka Działaj Lokalnie oraz prowadzi lokalną telewizję internetową GTV Twoja okolica. www. europaimy.org.

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS – jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra publicznego. BORIS podejmuje działania zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Celem prowadzonych inicjatyw jest wspomaganie rozwoju lokalnych organizacji, a przez to – rozkwit małych lokalnych społeczności. www.boris.org.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *