pultuszczak

Facebook


Zamkowy Opłatek mundurowych

2018-12-19 11:55:59

Dziś, w Domu Polonii w Pułtusku, odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, którym towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych, jednostek gminnych i powiatowych, przedsiębiorcy. Były życzenia komendanta powiatowego policji mł. insp. Jarosława Olszewskiego, zastępcy burmistrza Tomasza Sobieckiego oraz ks. prałata Wiesława Koska, który odczytał fragment Ewangelii. Potem łamanie się opłatkiem, koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów ZS nr 2 w Pułtusku, wspólne kolędowanie

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *