pultuszczak

Facebook


Zakaz przebywania nad wodą

2020-04-04 3:36:39

Dziś Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie wydała komunikat w sprawie zakazu przebywania osób nad wodą. Zakaz dotyczy też osób dokonujących amatorskiego połowu ryb

W dniu dzisiejszym Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie ogłosił komunikat, w którym czytamy m.in.
W razie stwierdzenia przypadków niestosowania się do zaleceń wydanych w sprawie zwalczania epidemii koronawirusa, proszę informować policję. Policja posiada kompetencje uprawniające do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby ignorujące ograniczenia wprowadzone w związku z koronawirusem.
Komenda PSR przypomina również, że wyjścia z domu możliwe są jedynie w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb. Przebywanie nad wodą w celach rekreacyjnych, w tym uprawianie amatorskiego połowu ryb jest aktualnie zakazane.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *