pultuszczak

Facebook


Zajrzyj radnemu do portfela…

2015-06-16 8:11:12

… i na konto. To jest możliwe dzięki ich jawnym oświadczeniom majątkowym, które co jakiś czas analizujemy i porównujemy. Teraz wzięliśmy pod lupę radnych miejskich i to co wykazali w oświadczeniach składanych na początku tej kadencji oraz, w przypadku radnych z dłuższym stażem, również za rok 2013

Zaczynamy od sławnego ostatnio radnego – weterana Ryszarda Befingera.Pracuje na stanowisku kierowniczym w pułtuskiej firmie. Wciąż systematycznie oszczędza i od 2013 roku uciułane wcześniej pieniążki zwiększyły się o kolejne dwa tysiące. Teraz ma odłożone 6000 zł. Jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni: 72 m2, wartego 180 000 zł.Posiada też akcje w spółce handlowej. W najnowszym oświadczeniu wskazał, że zarobił nieco ponad 53 000 rocznie, a w 2013 roku była to wyższa kwota bo prawie 76 000 zł. Z tytułu diety radnego uzyskał w 2014 prawie 8750 zł, rok wcześniej prawie 9600 zł.

Ryszard Befinger cały czas spłaca kredyt zaciągnięty na leczenie. Zostało mu do spłaty 9500 zł.

Debiutująca młoda radna Paulina Borek prowadzi wspólnie z mężem gospodarstwo rolne. Majątek który wykazuje w oświadczeniu majątkowym również należy do męża. Jest to dom o pow. 140 m2  i wartości: 50 000 zł oraz gospodarstwo rolne 24,76 ha, warte 881 100 zł. Przychód z gospodarstwa w roku 2014 to 8089 zł (średnio miesięcznie) i dochód – 0 zł.

Pani Paulina i jej mąż posiadają sprzęt rolniczy: ciągnik marki Case model C 594, z 1998 roku i prasę   belującą marki John Deere model 580 z 1999 roku.

Mają też kredyty na zakup ziemi i sprzętu,  zaciągnięte przez męża pani Pauliny przed zawarciem związku małżeńskiego (kredyt 1 – kwota do spłaty – 90 000 zł, kredyt 2 – kwota do spłaty –

186 780 zł).

Anna Danuta Frejlich jest nowo wybraną radną miejską. Pracuje na stanowisku dyrektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. Posiada mieszkanie własnościowe o pow.

42,90 m2 i wartości 120 000 zł. W 2014 roku z tytułu zatrudnienia uzyskała następujące dochody:

w PCPR – 24 007,20 zł, w SOSW – 56 948,92 zł, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 6320,97 zł. Wykazanym w oświadczeniu dochodem jest też umowa zlecenie Olimpiady Specjalne Polska Mazowieckie – 1080 zł.

Radna spłaca kredyt hipoteczny – pozostała kwota do spłaty – 111 734 zł i pożyczkę gotówkową na remont mieszkania – kwota pozostała do spłaty – 10 616 zł.

Cezary Gemza jest radnym kolejną kadencję. Pracuje jako starszy sekretarz sądowy, sądowy kurator społeczny, prowadzi również działalność gospodarczą. Jego oszczędności zmalały od 2013 roku z 7000 zł do 5000 zł. Radny posiada mieszkanie o pow. 61,60 m2 . Z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej – sprzedaży detalicznej w okresie I – XI 2014 roku niestety  wykazał stratę -13 489,05 zł. A jeszcze rok wcześniej działalność ta przyniosła mu ponad 20 tysięcy dochodu.

Z pracy zawodowej radny uzyskał dochód w wysokości 42 718,24 zł, ryczałty kuratora to kolejne

6729 zł, a diety radnego 8669 zł.

Cezary Gemza zmienił auto z Seata Ibizy z 2005 roku na Seata Leona z 2014 roku – leasing operacyjny w kwocie 71400 zł. Spłaca też inne kredyty: hipoteczny – 40 757 CHF na okres do 1 grudnia 2035 roku, konsolidacyjny w wysokości 52 818,77 zł na okres do 1 października 2017 roku i konsumpcyjny  w wysokości 18 672 zł  na okres do 1 lutego 2018 roku.

Michał Kisiel jest już radnym z długim stażem. Pracuje jako kierownik gastronomii w Domu Polonii i instruktor praktycznej nauki zawodu w ZSZ im. B.Prusa. Od 2013 roku jego oszczędności nie zwiększyły się i nadal wynoszą 1000 zł. Radny wraz z żoną posiada dom o pow. 149 m2, wart ok. 233 000 zł i  inne nieruchomości: niezabudowaną o pow. 0,9578 i wartości 4 tys. zł; pod budynkiem mieszkalnym o pow. 0,0654. Do końca listopada 2014 r. z tytułu zatrudnienia radny uzyskał kwotę 48000 zł, a z diet 7250 zł.

Posiada dwa samochody: Toyotę Auris 1,4 Duo z 2007 roku i Volkswagena 11 V Polo z 2004 roku. Spłaca kredyt hipoteczny w wysokości 35 269,12 CHF. Stan zadłużenia grudzień 2014 wynosił 12 289,67 CHF, termin spłaty kredytu 20.04.2019 roku.

Najmłodszy wiekiem radny Konrad Kłosiński był stażystą w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. W oświadczeniu majątkowym wykazał oszczędności w kwocie 800 zł i niesprecyzowany dochód z tytułu stażu.

Beata Joanna Kowalska jest już radną z doświadczeniem, wybraną na drugą kadencję.

Pracuje w Zarządzie Dróg Powiatowych, na stanowisku specjalisty. Wraz z mężem posiada mieszkanie o pow. 36,80 m2 i wartości 120 000 zł oraz lokal mieszkalny o pow. 59,72 m2, warte

198 203,50 zł. Dieta radnej to w przypadku pani Beaty 7211 zł.

Z tytułu umowy o pracę radna uzyskała od stycznia do listopada 2014 roku kwotę 40 512,50 zł, a w roku 2013 było to o ponad 20 tysięcy więcej, bo  64 408 zł. Oprócz dochodów posiada również kredyty: 42 301 CHF – kredyt mieszkaniowy, 13 422 zł – kredyt konsumpcyjny, 64 348 zł – pożyczka hipoteczna. Są to kwoty które pozostały do spłaty.

Debiutującą radną jest Barbara Grażyna Król, która w Radzie Miejskiej zastąpiła swojego męża Marka Króla. Pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. A. Karłowicz w Pułtusku jako pomoc nauczyciela. Posiada oszczędności w kwocie 2 200 zł. Wspólnie z mężem ma dom o pow. 103 m2, wart 200 000 zł. Jest również właścicielką dwóch działek o wartości 150 000 zł.

W oświadczeniu złożonym na początku kadencji wykazała następujące dochody: z tytułu najmu

5 500 zł, TBS Pułtusk 8 577,07 zł, dieta ławnika 480,48 zł, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusku 2 586,66 zł, zasiłek ZUS 4 023,27 zł, Urząd Pracy – 341,73 zł.

Radnym z wieloletnim stażem jest Sławomir Krysiak. Obecnie jest na emeryturze, ale dorabia

w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku jako nauczyciel.  Oszczędza systematycznie i teraz ma już 10 000 zł, więcej o 4000 w porównaniu z rokiem 2013. Wraz z żoną posiada dom o pow. 211 m2 i wartości: 250 000 zł, mieszkanie o pow. 40,8 m, warte 120 000 zł, działkę budowlaną pod domem, o powierzchni 585 m2, o wartości 30 000 zł. Jego roczna emerytura wyniosła 25 400 zł, a wynagrodzenie 21 000 zł, natomiast za rok 2013 – 29 187 zł. Na koniec dieta radnego – 7150 zł.

Radny Krysiak spłaca kredyt hipoteczny we frankach, w kwocie 4 050.

Artur Tomasz Miler debiutuje w pułtuskiej Radzie Miejskiej i od razu został wiceprzewodniczącym. Pracuje na pół etatu w Gminnym Ośrodku Kultury jako starszy instruktor i na 2/18 etatu jako nauczyciel w szkole podstawowej. Ma 3000 zł i 6884 USD oszczędności, dom o pow. 130 m, warte 150 000 zł, mieszkanie 34 m2 – 238000 zł, gospodarstwo rolne 5,71 ha o wartości 200 000 zł oraz kilka innych nieruchomości o wartości od 8 do 40 tysięcy zł, również jako współwłaściciel. Posiada również samochód Suzuki Swift z 2010 roku.

Radny osiągnął następujące dochody: z umowy o pracę w GOK – 19 357,74 zł,  z umowy o pracę w PSP – 2 727,49 zł,  z tytułu umowy najmu – 15 400 zł,  z tytułu świadczenia z ZUS – 3 811,44 zł,  z tytułu sprzedaży części działki siedliskowej – 41 500 zł.

Adam Nalewajk jest pracownikiem biurowym w MOTO-AGRO P.H.U Kacice. Ma oszczędności w kwocie 15 000 zł,  dom o wartości 300 000 zł, działkę rolną z warunkami zabudowy – 150 000 zł. Zawarł również umowę przedwstępna na zakup lokalu użytkowego o wartości 200 000 zł i powierzchni: 117,63 m2. W 2014 roku zarobił  28 322 zł, z diet radnego „wyciągnął”  7 225 zł. Otrzymał również darowizny od rodziców na zakup lokalu i samochodu: 18 000 zł i 15 000 zł. Nowym dochodem radnego w porównaniu z oświadczeniem majątkowym za 2013 rok jest umowa zlecenie –  18 000 zł

Adam Nalewajk wraz z ojcem jest współwłaścicielem samochodu Mercedes-Benz z 2007 roku.

Radnym weteranem śmiało możemy nazwaćTadeusza Ochtabińskiego. Jest zatrudniony w

PPUK w Pułtusku jako administrator targowiska. Posiada następujące nieruchomości:  dom 96 m2,  wart 400 000 zł, dom 200 m2 – 700 000 zł (tytuł prawny: udziały 32/350), dom 96 m2 – 150 000 zł  (tytuł prawny: 32/160), lokal użytkowy 40 m2 – 160 000zł (współwłasność małżeńska), działka pod domem o pow. 450 m2, wartość łączna z domem 400 000 zł (współwłasność małżeńska). Jest również właścicielem Nissana Terrano z 2003 roku.

Radny prowadzi działalność  gospodarczą handel obwoźny. Wcześniej wykazał dochód 6000 zł, ale w najnowszym oświadczeniu teraz nie podał kwoty dochodu z tego źródła. Z tytułu umowy o pracę uzyskał natomiast 65 892 zł, z najmu – 10 700 zł, a diety radnego  Dieta radnego 8 111 zł.

Tadeusz Ochtabiński spłaca kredyt hipoteczny. Pozostała mu kwota 50 000 zł.

Mariusz Osica to debiutant w Radzie Miejskiej. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół nr 4 w Pułtusku. Zaoszczędził 20 000 zł. Wraz z żoną posiada mieszkanie o pow. 48 m2, warte 250 000 zł. W 2014 roku z umowy o pracę za okres styczeń-listopad uzyskał 22 000 zł, a z umowy zlecenia 2 500 zł.

Jeździ Mitsubishi Lancerem z 2008 roku. Wspólnie z małżonką spłaca też kredyt mieszkaniowy –  kwota pozostała do spłaty na dzień 04.12.2014 roku to 96 359,73 zł.

Bogdan Pieńkos jest wieloletnim radnym i właścicielem firmy „WROTMET” produkującej wyroby metalowe. Jego pokaźne oszczędności wciąż rosną. Obecnie ma odłożone 195 000 zł i 4 600 euro. Posiada kilkanaście nieruchomości, większość wspólnie z żoną, między innymi 3 domy, 2 mieszkania, lokal użytkowy i działki, których łączną wartość z podanych w oświadczeniu wyliczyliśmy na ponad 3 mln złotych! Ma też cztery samochody osobowe – najnowszy zakup to Audi A6 z 2005 roku – i dwa ciężarowe. Wcześniej spłacał kredyt na zakup lokalu usługowego, ale już się z nim uporał.

Franciszek Piórek pełni funkcję radnego już kolejną kadencję. Jest emerytem ze sporymi oszczędnościami, które wciąż powiększa. Obecnie ma odłożone 84 000 zł. Posiada wspólnie z żoną dom 190 m2, wart 350 000 zł i gospodarstwo rolne 4,2490, warte 112 000 zł. Z tego tytułu osiągnął dochód 14 900 zł. Zarobił również na umowie zleceniu 19 800 zł. Dostał 43 000 zł emeryutury, a z tytułu diety radnego „wyciągnął 7286, 62 zł. Radny jest właścicielem dwóch samochodów: Citroena Berlingo z 2004 roku i Volkswagena Passat 3CC z 2009.

Adam Prewęcki jest już radnym drugą kadencję, pracuje w jednostce wojskowej. Odłożył już 15000 zł, o 5000 więcej niż w 2013 roku. Posiada dom o pow. 65 m2  i wartości 35000 zł, gospodarstwo rolne 6,3872 ha – 150 000 zł, działkę leśną 2,49 ha, wartą 50 000 zł, dom jednorodzinny 210 m2, na działce 808 m2. W jednostce wojskowej zarabia ok. 2860 netto miesięcznie, dieta radnego to ok. 670 miesięcznie. W swoich oświadczeniach Adam Prewęcki pisze od dwóch „pojazdach żony”- teraz jest to tylko  Skodia Fabia z 2010 roku, wcześniej był jeszcze  LAND ROVER z 1998.

Adam Prewęcki spłaca kredyt hipoteczny na budowę domu, w kwocie 100 000 zł na 10 lat. Do spłaty pozostało 90 166,99 zł.

Ireneusz Purgacz to radny z wieloletnim stażem i przewodniczący Rady Miejskiej w poprzedniej kadencji. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Ciechanowie. Ma wraz z żoną dom o pow. 272,20 m2i wartości  400 000zł, działkę pod tym domem z budynkiem  gospodarczo – garażowym o powierzchni: 62,60 m2 i wartości: 95 000 zł oraz działkę letniskową wraz z domkiem, wartą 90 000 zł. Jest również posiadaczem Toyoty Avensis z 2005 roku, wartej 17 000.

Z prowadzonej działalności osiągnął prawie 24 000 na dzień 30.11.2014 r, a w roku 2013 prawie 32 000. Dieta radnego przyniosła mu dochód w wysokości  17 337 zł.

Radny spłaca kredyt hipoteczny – do spłaty pozostało 31 546, 20 USD, kredyt gotówkowy – do spłaty 29 713, 84zł. Ma też debet na rachunku bieżącym 24 924,19 zł.

Ryszard Rutkowski po raz drugi jest radnym miejskim. Pracuje jako główny specjalista ds BHP i PPOŻ w płońskiej firmie i Starostwie Powiatowym w Pułtusku. Oszczędzanie idzie radnemu nie najgorzej. W oświadczeniu za 2013 wykazał, że odłożył 35000 zł, a pod koniec 2014 miał już 43000.

Wraz z małżonką posiada   dom 180 m2, wart 220 000 i działkę pod domem mieszkalnym – 50 000 zł. Prowadzi osobiście działalność gospodarczą: doradztwo w zakresie BHP i PPOŻ szkolenia pracowników. Z tego tytułu osiągnął dochód 54 634,75 zł, a w roku 2013 – 63916 zł. Z umowy zlecenia 3800 brutto, a diety radnego 7062,62 zł. Posiada dwa samochody: Renault Megane z 1997 roku i Opla Insignia  z 2013 – leasing operacyjny – kwota pozostała do spłaty na dzień 18.09.2014 roku to 75 124,66zł brutto.

Agnieszka Zaleska to nowa twarz w Radzie Miejskiej. Prowadzi z mężem gospodarstwo rolne. Ich wspólne oszczędności to 9 000 zł. Posiadają dom o powierzchni: 100 m2 i wartości 110 200 zł i

gospodarstwo rolne 16,30 ha, oszacowane na 430 000 zł, z którego odnotowano dochód

3 100,00 zł. Państwo Zalewscy posiadają kredyt na zakup użytków rolnych- do spłaty pozostało –

30 741 zł.

Stanisław Zaremba to radny z długim stażem, zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku jako kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Zaoszczędził 1390 zł. Wraz z żoną mają dwa domy: 170 m2 (stan surowy) – wartość: 67 000 zł i 80 m2  – wartość: 6 000 zł. Radny Zaremba posiada również dom o pow. 76 m2, wart 5 000 zł i

gospodarstwo rolne 15,3 ha, z którego osiągnął dochód 2950 zł. Z tytułu zatrudnienia otrzymał w 2014 roku 41076 zł, diety radnego to kolejne 7286 zł, a praca w Komisji przyniosła 7280 zł. Spłaca kredyt we frankach i na koniec minionego roku pozostała mu kwota 49.441 CHF.

Na koniec obecny przewodniczący i wieloletni radny Rady Miejskiej Andrzej Wydra, który obecnie pracuje na stanowisku dyrektora DPS w Ołdakach. Udało mu się oszczędzić już 130 000 zł, jest współwłaścicielem domu o pow. 160 m2 i wartości 120 000 zł oraz gospodarstwa o pow. ponad 11 ha, wartego 165 tys., które jednak nie przynosi dochodów. Z pracy zawodowej uzyskał w 2014 roku dochód brutto w wysokości 86 538, 43 zł brutto, a jego diety zamknęły się kwotą 9225,51 zł. Radny nie spłaca żadnych kredytów powyżej 10 tys. złotych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *