pultuszczak
Zaglądamy do gminy Winnica

2023-07-27 9:41:57

A tam kolejne przedsięwzięcia i plany…

Firma JFC Polska z Karpina rozpoczęła budowę pierwszych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie tej gminy. Umowa na wykonawstwo zawarta została 18 maja tego. W pracach uczestniczy podwykonawca firmy JFC Polska – firma Greenline Andrzej Chrostowski z Ostrołęki.

Powstanie 24 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Inwestycja dofinansowana jest z subwencji na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji.

19 lipca, Zakład Budżetowy zakończył pierwszy etap prac przy zagospodarowaniu terenu przed Urzędem Gminy w Winnicy. Zdemontowano ogrodzenie, wykonano nowe schody wejściowe, chodniki, zamontowano 4 ławki oraz 3 kosze na śmieci.

Pracownicy Urzędu Gminy, GOPS i Zakładu Budżetowego wspólnie wyrównali teren, dokonali nasadzeń drzew i krzewów, posiali trawę i nawieźli kamienie oraz korę. Wspólne działania nie tylko przyspieszyły postęp prac, ale były również doskonałą formą integracji pracowników. Zadanie zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 40 tys. zł.

Na koniec dobra wiadomość dla parafian i miłośników zabytków. Gmina otrzymała dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z przeznaczeniem na remont dachu kościoła w Winnicy i prace konserwatorskie przy wieży kościelnej. Wysokość dotacji wynosi

1 274 070, 39 zł.

red.

Pracownicy urzędu wspólnie sadzili rośliny i porządkowali teren

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *