pultuszczak

Facebook
Z UŚMIECHEM NA TWARZY UCZESTNICZYLI W MAJOWYM POCHODZIE

2023-01-18 4:20:36

JESZCZE CHWILA I ZAMKNIEMY KRONIKĘ, kronikę szkoły im. Stefana Starzyńskiego, tzw. JEDYNKI

Na moment przenieśmy się w czasie do roku 1983. Jest 16 grudnia – oto obietnica zuchowa, do której przystąpiły zuchy z drużyn: POLNE KWIATKI druhny Aliny Dziwiszek, PRZYJACIELE BOLKA I LOLKA Marii Gos i PSZÓŁKI MAJE Lidii Romańskiej.

***

27 stycznia `84 r. przyrzeczenie składają harcerze JEDYNKI. Przed nim przemawia harcmistrz Maria Chrzanowska, a przyrzeczenie harcerzy odbiera harcmistrz PL druh Andrzej Ropelewski. Wśród gości owej uroczystości są: komendant HUFCA ZHP Andrzej Wiśniewski, sekretarz KMiG Barbara Walkiewicz, przedstawiciele JW w Pułtusku – mjr J. Zabielski i kpt Suszczewicz oraz przedstawiciele KR – A. Dalko, St. Godlewski i J. Obłudka.

***

23 stycznia `84 r. uczniowie uczestniczą w akademii z okazji wyzwolenia Warszawy i Pułtuska. Referat wygłasza przewodnicząca SU Kasia Wiśniewska. Poezją i śpiewem uczczony jest ów dzień.

***

16 kwietnia `84 opiekunka koła PCK, p. Teresa Szafrańska, dziękuje za aktywną pracę uczennicom: B. Grzybowskiej, K. Rudź i D. Nowosielskiej.

***

Z okazji 40-lecia PRL w szkole urządzono wystawę obrazującą dorobek 40-lecia Polski, posadzono wokół boiska 40 drzew, zorganizowano akademię, przeprowadzono konkurs plastyczny – Moje miasto cząstką mojej ojczyzny.

***

1 maja uczniowie spędzają w pochodzie i majowej manifestacji. Z uśmiechem na twarzy.

***

MDD – trwają imprezy szkolne, zawody rowerowe, biegi harcerskie, wycieczki – do Opinogóry i szlakiem kurpiowskim Puszczy Białej. Dla najmłodszych studentki SWP wystawiają teatrzyk kukiełkowy, a wszystkie dzieci otrzymują słodycze.

***

15 czerwca pożegnanie klas VIII. Dyrektor Witold Saracyn wręcza uczniom SREBRNE TARCZE. Otrzymują je: Wanda Jarząbek, Paweł Komorowski, Anna Gerłowicz i Katarzyna Wiśniewska.

1 września 1984 r. powitano nowo przybyłych do pracy nauczycieli: Danutę Szczepańską, Katarzynę Zakolską, Bogumiłę Ślubowską, Grażynę Piotrowicz.

***

Z okazji DEN nagrody otrzymują: Maria Chrzanowska – nagrodę ministra, Izabela Dobrzyńska, Grażyna Dzierżanowska, Teresa Klonowska – nagrodę inspektora. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – A.Kędzierska i J. Malinowski.

***

Starsi uczniowie biorą udział w zbiorach jabłek i ziemniaków w PGR Gładczyn.

***

18 listopada 1984 r. w międzywojewódzkim konkursie chórów szkolnych a`Capella w Olsztynie chór z JEDYNKI, prowadzony przez p. Tadeusza Mroczkowskiego, zdobywa II miejsce.

Na zdjęciu klasa, w której wychowawstwo sprawowała Barbara Gruntmejer i Grażyna M. Dzierżanowska

JESTEM DUMNA
Na zakończenie cyklu KRONIKA PSP 1 im. Stefana Starzyńskiego publikujemy wyimek ze wstępu i zakończenia pracy pióra Ewy Gorczyńskiej, ósmoklasistki (rok szkolny 1981/`82), związanej z bohaterskim PREZYDENTEM WARSZAWY i czasem przygotowań szkoły do nadania jej imienia Stefana Starzyńskiego, które dokonało się za dyrektury Witolda Saracyna.
Już minęło kilka miesięcy od dnia, w którym nasza szkoła przyjęła imię Stefana Starzyńskiego. (8 maja 1981 roku – gmd). Bardzo dobrze pamiętamy tygodnie wytężonej pracy, w czasie których młodzież naszej szkoły przygotowywała się do uroczystego święta. Z wielkim zainteresowaniem poznawaliśmy wtedy życiorys przyszłego patrona. Dzisiaj mamy już to wszystko za sobą, lecz czekają nas nowe zadania związane z postacią prezydenta Warszawy.*Jestem dumna, że moja szkoła przybrała imię Stefana Starzyńskiego. Jest on bowiem świetlaną postacią z okresu, w którym zdawało się, że Warszawa nigdy się już nie odrodzi. Wraz z milionami Polaków z wielką czcią czytam materiały o jego życiu, słucham opowiadań starszych osób w szkole i w domu, a z głębi duszy wyrywają się słowa: “Cześć i chwała bohaterski prezydencie Warszawy – Stefanie Starzyński”.

PS Dziś dawna JEDYNKA nosi imię Klaudyny Potockiej.

Na zdjęciu (z kroniki szkolnej) Stefan Starzyński z małżonką Pauliną Tylicką.

GMD

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *