pultuszczak

Facebook


Z kopertą w lodówce

2017-02-22 12:51:58

Jakiś czas temu radny Adam Prewęcki zaproponował by i u nas wprowadzić popularny już w innych samorządach program Koperta życia

Na ostatniej sesji radni przyjęli doprecyzowany projekt uchwały w sprawie wprowadzenia go w gminie Pułtusk. Koperta życia to program skierowany do osób powyżej siedemdziesiątki. Jego celem jest szybkie udzielenie pomocy przez ratowników medycznych w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub w trakcie wizyty domowej. Koperta życia to pakiet składający się z karty informacyjnej, która jest źródłem informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach oraz zawiera kontakt do najbliższych ratowanej osoby. Koperta z wypełnioną kartą ma być przechowywana w widocznym miejscu w lodówce, a na drzwiach lodówki należy przykleić naklejkę informującą o udziale w programie.
Organizatorem programu jest gmina Pułtusk a realizatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pakiet „Koperta życia” będzie wydawany po okazaniu dowodu osobistego, podpisaniu odbioru i zapoznaniu się z regulaminem programu, w godzinach urzędowania MOPS-u. Osoby samotne, które mają trudności z poruszaniem się mogą zgłosić telefonicznie chęć przystąpienia (MOPS 23 692 52 65) i pakiet zostanie im dostarczony przez pracownika Ośrodka.
Karta informacyjna może być wypełniona przez daną osobę lub jej lekarza, który w obu przypadkach musi potwierdzić informacje o stanie zdrowia swoim podpisem i pieczątką. Tylko tak wypełniona karta będzie wiarygodna dla ratowników medycznych. Powinna być też aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku, a uczestnik programu bierze pełną odpowiedzialność za jej uzupełnianie.
Pomysł na pewno wart jest realizacji i potrzebny, jeśli ma uratować życie choćby jednemu człowiekowi. Radny Sławomir Krysiak jest jednak zdania, że nie powinno być tu barier wiekowych, szczególnie w przypadku osób chorujących przewlekle, długotrwale przyjmujących konkretne leki. Każdy musi też sam zadbać, by nie tylko w domowej lodówce, ale i przy sobie mieć informacje o swojej chorobie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *