pultuszczak

Facebook


WYWIAD. Praca w policji jest czymś prestiżowym

2019-07-30 3:58:12

Z mł. insp. Jarosławem Olszewskim komendantem powiatowym policji w Pułtusku rozmawia Ewa Dąbek

Pułtuska policja się „odmładza”. Wrażenie nie myli nas, mieszkańców?

Zgadza się, obecnie w pułtuskiej komendzie pracuje dużo młodych policjantów, część już w służbie, pozostali na tak zwanych kursach podstawowych. Orientacyjnie około 40 procent naszej kadry stanowią policjanci w wieku do 30 lat, ale mamy też szerokie grono doświadczonych pracowników, z dwudziestoletnim i dłuższym stażem. Obecnie w naszej komendzie jest  tylko jeden wolny wakat.

A jeszcze niedawno mówiło się o niedoborach kadrowych w służbach mundurowych. Skąd ten nagły wzrost zainteresowania pracą w policji?

Z każdym z młodych policjantów przeprowadzam rozmowę pierwszego dnia służby i kiedy pytam, dlaczego wybrali ten zawód, to w większości odpowiadają, że jest to realizacja ich życiowych planów i marzeń z czasów szkoły średniej. Nie bez znaczenia jest też stabilizacja, jaką daje praca policjanta. Nie jest ona łatwa, gdyż nie każdy chce się poddać rygorom związanym z jej wykonywaniem, ale na przestrzeni ostatnich lat dużo się zmieniło w jej postrzeganiu. Praca w policji jest czymś prestiżowym, daje stabilizację zatrudnienia i perspektywę na rozwój zawodowy. Dlatego właśnie absolwenci szkół mundurowych, ale nie tylko, decydują się, by zostać policjantami.

Chętnych do pracy w policji jest coraz więcej, a co za tym idzie, więcej patroli, także pieszych, pojawia się na naszych ulicach. Imponująca jest chociażby liczba legitymowań wykazywana w cotygodniowej kronice policyjnej. Czy  takie działania prewencyjne, Pańskim zdaniem, wpływają na zmniejszenie ilości drobnych przestępstw, przede wszystkim aktów wandalizmu?

Podejmujemy w tym celu szereg działań, również legitymowania. Legitymujemy głównie osoby, co do których mamy jakieś podejrzenie, że są w miejscu, w którym być nie powinni, o późnej porze. Nie ma co ukrywać, nikt z nas nie lubi być legitymowany i sprawdzany przez policję, ale tak naprawdę robimy to w trosce o dobro nas wszystkich. Cieszę się, że wykrywalność przestępstw wzrasta w porównaniu do ubiegłego roku. Niestety, dochodzi nadal do aktów wandalizmu, umyślnych zniszczeń, na przykład samochodów – to przykład z ostatnich dni. Udało nam się bardzo szybko ustalić sprawców,  w ciągu kilkudziesięciu godzin osoby te zostały zatrzymane i przedstawiono im zarzuty. Przyznały się do zarzucanych im czynów.

Mieszkańcy czasem wspominają, że policja częściej powinna pojawiać się na pułtuskich osiedlach mieszkaniowych, szczególnie wieczorami, gdy na ławkach pod blokami odbywają się głośne alkoholowe libacje…

I w tamte rejony miasta staramy się teraz kierować więcej patroli, tym bardziej, że przyjeżdżają do nas młodzi policjanci z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, którzy już mogą pełnić służbę na ulicy. Każda taka służba to jest około dwudziestu policjantów dodatkowo. Chciałbym jednak zaapelować do mieszkańców, by zgłaszali takie przypadki. Jeśli komuś zakłócany jest spokój, nie czuje się bezpieczny w swoim miejscu zamieszkania, zawsze może zadzwonić na komendę, umówić się na spotkanie ze mną czy dzielnicowym. Przypominam też, że z powodzeniem funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń, gdzie anonimowo, przez internet, można zgłosić taką sprawę. Od początku tego roku mieszkańcy naszego powiatu zgłosili za pośrednictwem mapy około pięciuset zagrożeń, co nas bardzo cieszy, gdyż możemy szybciej na nie reagować i eliminować.

Zatrzymajmy się na chwilę nad bezpieczeństwem na drogach. Tu niestety wciąż bolesny problem pijanych kierowców – rowerzystów i kierujących pojazdami mechanicznymi. Co Pańskim zdaniem może skutecznie odstraszyć od tego typu zachowań? Surowsze kary?

Policja ujawnia i zatrzymuje sprawców przestępstw drogowych. Co do kar, nie chciałbym się wypowiadać, bo są to bardziej kompetencje sądów. Wczoraj został zatrzymany już dziewiąty nietrzeźwy sternik w tym sezonie, więc problem dotyczy również użytkowników szlaków wodnych i są oni równie groźni, jak pijani na drogach. Warto też dodać, że od tego tygodnia zaczęła funkcjonować policyjna grupa pod nazwą SPEED, która będzie eliminować piratów drogowych, osoby łamiące przepisy i zagrażające bezpieczeństwu innych.

A przestępstwa narkotykowe? Czy w naszym powiecie w porównaniu z innym jest to duży problem?

Obecnie zatrzymaliśmy kilka osób w takiej sprawie, która jest rozwojowa i cieszymy się, że  po raz kolejny udało nam się zapobiec wejściu na nasz lokalny rynek narkotyków. W skali kraju liczba przestępstw narkotykowych jest wciąż duża, ze względu na ogromne pieniądze wiążące się z tym procederem, natomiast na terenie naszego powiatu, nie jest ich aż tak dużo. Jeśli dobrze pamiętam, jest to 11 spraw od początku tego roku. Chodzi nie tylko o narkotyki, ale również dopalacze. Nasze działania ukierunkowane są na to, by zatrzymywać nie tylko dilerów ale również osoby posiadające przy sobie takie substancje. Od tego często się zaczyna. Zażywanie narkotyków jest początkiem innych przestępstw.

Przed nami obchody Święta Policji i ważna część corocznych uroczystości, czyli awanse i wyróżnienia. Będzie ich dużo? Za co wyróżnia się funkcjonariuszy?

W pierwszej kolejności są to tak zwane awanse w stopniu. Awansują policjanci, którzy w danym stopniu przepracowali kilka lat, dobrze wywiązywali się ze swoich obowiązków i nie byli ukarani dyscyplinarnie. Inny rodzaj wyróżnień to premie finansowe za dobre wyniki w służbie.

Przygotowujecie się również do budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji… 

Tak. Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji jest w trakcie gromadzenia dokumentacji, czyli potrzebnych pozwoleń i dokumentów przetargowych, które pozwolą wyłonić wykonawcę. Nie chciałbym na razie konkretyzować daty rozpoczęcia budowy, bo nie jest to uzależnione ode mnie. Dużo zależy od tego, jak szybko zostanie rozstrzygnięty przetarg i czy będą jakieś odwołania.

A kiedy ten przetarg może być ogłoszony? 

Mam nadzieję, że już po wakacjach. Dodam, że nasza nowa komenda będzie budowana na działce przy ul Marii Curie Skłodowskiej, jakieś 300 metrów od Starostwa Powiatowego, w kierunku ulicy Warszawskiej, po prawej stronie. Tak więc, będziemy blisko ważnego urzędu, jakim jest starostwo i mieszkańcy przy okazji będą mogli załatwić swoje sprawy.

Posiadacie już wizualizację zewnętrzną nowego budynku komendy?

Jeszcze nie, są już plany. Mogę powiedzieć, że komenda będzie składała się z dwóch budynków. Pierwszy to budynek główny, gdzie będzie służba dyżurna, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, wszystkie tak zwane wydziały robocze – kryminalny, prewencji, ruchu drogowego. Drugi budynek będzie tak zwanym budynkiem logistycznym, ze strzelnicą i garażami dla radiowozów. Powierzchnia użytkowa komendy to 2187 metrów kwadratowych, budynku logistycznego to 1071 metrów kwadratowych. Oba budynki będą dwukondygnacyjne.

A co się stanie z budynkiem, który teraz zajmujecie? Znane są plany jego zagospodarowania?

Budynek zostanie przekazany miastu i do rządzących należą decyzje w tej kwestii. Jest to bardzo dobra lokalizacja i oprócz budynku jest tu też ponad 1600 metrów kwadratowych działki. Mam nadzieję, że coś dobrego dla mieszkańców po komendzie powstanie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *