pultuszczak

Facebook

Wystawa ZNANI NIEZNANI w Golądkowie

2022-06-22 6:10:17

6 czerwca, w ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie odbyło się wielce ciekawe spotkanie związane z inauguracją wystawy ZNANI NIEZNANI z cyklu POLACY ŚWIATU. Rozpoczęło się barwnymi ludowymi tańcami w wykonaniu Zespołu Ludowego GOLĄDKOWO. Licznie zgromadzeni obejrzeli STARĄ BABĘ i POLKĘ CYGANKĘ

Uroczystość rozpoczęła prowadząca spotkanie dyrektor Ewa Leszczyńska. Jako pierwszego zaprosiła do zabrania głosu Henryka Kowalczyka, wicepremiera RADY MINISTRÓW, który, odwołując się do wystawy, zauważył, że będzie ona przekaźnikiem wiedzę o narodowej dumie, też o naszych przodkach, o tych, którzy rozsławili polską myśl, żyjąc poza granicami i pracując w krajach z daleka od Ojczyzny. – Możemy być dumni z ich dokonań i patriotyzmu – powiedział wicepremier.

Następnie przed zebranymi wystąpili: Sławomir Kowalski – dyr. Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą oraz Aurelia Michałowska – mazowiecka kurator oświaty.

Sławomir Kowalski zwrócił uwagę na olbrzymią ilość postaci ukazanych na wystawie ZNANI NIEZNANI, z których jedne są znane, inne niekoniecznie. Często nieznane w Polsce, a dobrze kojarzone w miejscach zesłania czy emigracji, a to dzięki ich dokonaniom, ich pracy. – Popularyzujemy te postaci poprzez tę wystawę, poprzez szkoły, do których dotrze ta niezwykła ekspozycja – usłyszeli zebrani.

Aurelia Michałowska podnosiła walory wystawy ZNANI NIEZNANI, związanej nierozłącznie i z polskimi korzeniami, i z patriotyzmem, i z edukacyjną rolą (obejrzy ją 61 szkół rolniczych). Ekspozycja daje bowiem świadectwo tego, co było i przywołuje pamięć o tych, którzy są wpisani w historię Polski, ale i innych narodów. – To czas, żeby pomyśleć o korzeniach i o przyszłości. Mamy co budować, a przy okazji pokazujmy te piękne karty historii.

Zapowiadając wykład prof. Hanny Krajewskiej, dyrektor Archiwum PAN w Warszawie, dyr. Ewa Leszczyńska powiedziała: – ZNANI NIEZNANI to ci, którzy żyli i pracowali na chwałę ludzkości w dalekich, obcych krajach, najczęściej z powodu zesłania lub przymusowej popowstaniowej lub powojennej emigracji. Część z nich, mimo niewątpliwych zasług dla świata, znana jest w naszym kraju tylko nielicznym zainteresowanym. ZNANI NIEZNANI to ci, których aktywność rozsławiła imię Polski i przyczyniła się do kształtowania pozytywnego wizerunku Polaka. Swoje siły, energię i wiedzę oddawali na rzecz kraju, w którym przyszło im mieszkać. Nie zawsze wracali do Ojczyzny, często zostawali w miejscu swojej emigracji (…). Wszyscy oni nigdy nie zapomnieli, że są Polakami. Trudno znaleźć taką dziedzinę aktywności człowieka na świecie, w której nie ma śladu działalności naszych rodaków. Tym samym zasłużyli sobie na miejsce w naszej pamięci i sercach.

Słowami zaczerpniętymi z publikacji towarzyszącej wystawie ZNANI NIEZNANI – POLACY ŚWIATU wprowadzam państwa w tematykę wykładu, o wygłoszenie którego proszę autorkę zacytowanego fragmentu, panią profesor Hannę Krajewską.

Wykład, któremu towarzyszyły treści uwidocznione na telebimie, został świetnie przyjęty przez zebranych. Był żywy, ciepły, z licznymi ciekawostkami związanymi ze ZNANYMI NIEZNANYMI, dotyczącymi ich samych, jak i ich dokonań, doskonale podany przez wykładowczynię. Prowadząca spotkanie powiedziała: – Serdecznie dziękuję pani profesor za przekazanie nam niezwykłej ważnej wiedzy, za przybliżenie sylwetek niektórych postaci – bohaterów ekspozycji. Za piękną lekcję historii, za przywracanie pamięci o ludziach niezwykłych i za ciepło tego wykładu.

Ekspozycja będzie czynna w golądkowskiej SZKOLE dwa tygodnie. A potem? Potem przez dwa i pół roku będzie wędrowała do kolejnych szkół rolniczych w kraju, w których organem prowadzącym jest MINISTERSTWO ROLNICTWA. Całość przedsięwzięcia, jak podała dyr. Leszczyńska, jest możliwa dzięki MSZ RP, Archiwum PAN w Warszawie, wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi, Annie Radeckiej – dyr. Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej.

Relacja i zdjęcia Grażyna M. Dzierżanowska

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…