pultuszczak

Facebook


Wystarczy nie kraść

2017-08-02 11:27:52

Na poniedziałkowym spotkaniu z mieszkańcami w Domu Polonii, poprzedzonym konferencją prasową, minister Henryk Kowalczyk omówił sukcesy obecnie rządzących, pochylił się nad ostatnimi wydarzeniami politycznymi, ale najwięcej miejsca poświęcił sprawom lokalny

Obecni na spotkaniu nagradzali wypowiedzi ministra gromkimi brawami, bo mówił rzeczowo, posługując się konkretnymi dokumentami i liczbami, a o to w takich spotkaniach przecież chodzi.

Prezentując tę tabelę, pokazującą m.in. wzrost wpływów podatkowych i stopniowe zmniejszanie deficytu budżetowego Henryk Kowalczyk udowadniał, że za rządów PiS dobrze się dzieje, a program 500+, wbrew zapowiedziom opozycji, nie zrujnował budżetu państwa. Spółki Skarbu Państwa odnotowały ogromne dochody za ubiegły rok , nawet te które wcześniej były w fatalnej kondycji i zostały spisane na straty. Sztandarowym przykładem jest tu LOT, który do niedawna przynosił straty, a teraz ma zyski ponad 100 mln zł przejmuje połączenia, otwiera nowe linie, rozwija się.

– Nie ma powodów do tego, żeby oddawać i niszczyć to co jest polskie. Nie mamy się czego wstydzić. Wystarczy tylko nie kraść, jak powtarza premier Szydło – powiedział minister.

Na chwilę odwołał się tez do poniedziałkowych wydarzeń politycznych. Informacje o zawetowaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę dwóch kontrowersyjnych ustaw przegłosowanych przez PiS, zrobiły na pułtuskim ministrze duże wrażenie i zawód z powodu postawy prezydenta, który jak powiedział Kowalczyk, najwyraźniej trochę przestraszył się opozycji i ulicznych protestów, zupełnie niepotrzebnie.

– Na szczęście prezydent nie zapowiada weta ustawy o sądach powszechnych – stwierdził, dodając że sędziowie byli do tej pory jedyną grupą zawodową nie posiadająca komisji dyscyplinarnej, nietykalną kastą. Wspomniał też o zmianie zakładającej komputerowe losowanie spraw przez sędziów, co zapobiegnie wpływaniu na ich bezstronność.
Na początku omawiania spraw lokalnych Henryk Kowalczyk pochwalił się, jakie pieniądze na konkretne przedsięwzięcia udało się pozyskać dla powiatu pułtuskiego, dzięki jego wstawiennictwu. Są to:

1,7 mln złotych na drogę powiatową Golądkowo- Pokrzywnica,

1,5 mln złotych na dom pomocy społecznej przy szpitalu z rezerwy ogólnej budżetu państwa będącej w dyspozycji premier Beaty Szydło,

0,5 mln złotych na renowację zabytków dla parafii w Strzegocinie,

2,6 mln na halę sportowa przy LO im. Piotra Skargi w Pułtusku z Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy całkowitym koszcie inwestycji 5.468.842 zł,

finansowanie budowy Komendy Powiatowej Policji w kwocie 20 mln złotych, pod warunkiem zabezpieczenia działki pod budowę przez samorząd powiatowy.

Na konferencji prasowej i późniejszym spotkaniu z mieszkańcami minister zdementował informację, która ukazała się na jednym z lokalnych portali internetowych i rozniosła lotem błyskawicy, o czym zresztą świadczy wzmianka w naszym Plociuszku. Chodzi o to, że obwodnica Pułtuska rzekomo wypadła z planu inwestycyjnego GDDKiA na najbliższe lata. Otóż nie wypadła, bo nigdy tam nie była, jako inwestycja już realizowana, a nie planowana. Harmonogram jej budowy wygląda w następujący sposób:

OBWODNICA PUŁTUSKA

Koszt 563 mln

21.06.2017 – program inwestycyjny podpisany przez ministra.

Lipiec – sierpień 2017 – ogłoszenie przetargu na Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe, materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

IV kwartał 2018 roku – uzyskanie decyzji o o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

III kwartał 2019 roku – zakończenie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego.

IV kwartał 2019 roku – ogłoszenie przetargu na zasadzie projektuj i buduj – procedura dwuetapowa.

II kwartał 2020 roku – podpisanie umowy na wykonawstwo.

II kwartał 2024 roku – zakończenie robót.

W związku z pomysłem radnego Michała Kisiela przerobiono też projekt przebudowy ronda Lecha Kaczyńskiego, popularnie zwanego wyszkowskim. dojdzie tam dodatkowy bajpas do wyjazdu z Popław bezpośrednio w ulicę Nowy Rynek z pominięciem ronda. Pisaliśmy o tym, że przebudowa nie ruszy w wakacje, natomiast minister Kowalczyk, prezentując projekt stwierdził że w związku z jego zmianą i szeregiem koniecznych uzgodnień, rondo będzie przebudowywane w przyszłym roku. Na pewno jednak Generalna Dyrekcja nie zrezygnuje z realizacji tej inwestycji.


Prezentując tę tabelę, pokazującą m.in. wzrost wpływów podatkowych i stopniowe zmniejszanie deficytu budżetowego Henryk Kowalczyk udowadniał, że za rządów PiS dobrze się dzieje, a program 500+ wbrew zapowiedziom opozycji, nie zrujnował budżetu państwa

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *