pultuszczak

Facebook

Wyłudziły wizy aby dostać się do Polski

2017-05-11 11:41:55

26 kwietnia, w wyniku czynności podjętych przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Warszawa – Modlin, w jednej z firm w powiecie pułtuskim zatrzymano sześć Ukrainek podejrzanych o wyłudzenie wiz, na podstawie których dostały się do Polski, aby podjąć pracę

Kobiety zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas trwającej kontroli legalności zatrudnienia w zakładzie zajmującym się produkcją żywności. Cudzoziemki w wieku od 40 do 52 do kontroli okazały paszporty z wizami polskimi wydanymi w celu wykonywania pracy. Posiadały także oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy u polskich pracodawców, u których jak same przyznały, nigdy nie zamierzały się stawić. W związku z uzasadnionym podejrzeniem wyłudzenia wiz, które posłużyły Ukrainkom jedynie do legalizacji pobytu na terytorium Schengen oraz w związku z uzasadnionym podejrzeniem przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, kobiety zostały zatrzymane.
Wszystkim podejrzanym przedstawiono zarzut przekroczenia granicy RP z Ukrainy do Polski wbrew obowiązującym przepisom przy użyciu podstępu tj. o czyn z art. 264 § 2 kk. Kobiety przyznały się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddały się karze w wymiarze sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 3 lata, przepadek dowodu rzeczowego w postaci oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oraz podaniu wyroku do publicznej wiadomości bez przeprowadzenia rozprawy sądowej.
W trakcie prowadzonych czynności procesowych, funkcjonariusze SG przyjęli od dwóch z cudzoziemek zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 189 § 1 kk (pozbawienie wolności człowieka). Kobiety zostały przesłuchane w charakterze pokrzywdzonych, a następnie zwolnione.
Sprawa jest rozwojowa i w dalszym ciągu badana przez funkcjonariuszy z Grupy Operacyjno-Śledczej z PSG Warszawa-Modlin.

źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…