pultuszczak
Wykonawca obwodnicy w gotowości

2023-07-05 11:20:52

Wciąż jednak czeka na pozwolenie, a trwa to już kilkanaście miesięcy.

Główny wykonawca, firma STRABAG jest w pełnej gotowości do rozpoczęcia prac w terenie, co było wcześniej planowane na koniec czerwca tego roku, wciąż jednak nie ma koniecznej decyzji wojewody – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jak mówił na sobotnim spotkaniu z pułtuskimi spółdzielcami zastępca burmistrza Mateusz Miłoszewski, z rozmów władz miasta z przedstawicielami wykonawcy obwodnicy wynika, że firma powinna wejść  na plac budowy we wrześniu lub październiku. Nie są to zbyt pocieszające informacje, bo przecież prace tego typu przerywa się na sezon zimowy (od połowy grudnia do marca), ale pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, bo bez pozwoleń nie można budować drogi.

Mieszkaniec zapytał zastępcę burmistrza, czy to, że firma Strabag zgłasza roszczenia co do wynagrodzenia za wykonanie inwestycji może wpłynąć na termin jej realizacji. Mateusz Miłoszewski stwierdził, że nie jest to przedsięwzięcie gminy, ale ocenia, że takiego zagrożenia nie ma, umowa nie została rozwiązana, jedynym problemem jest tylko konieczne pozwolenie. Każdy tydzień oczekiwania na dokumenty, opóźnia wejście na plac budowy. Firma ma sztab ludzi gotowych do pracy, biuro w budynku byłej szkoły podstawowej w Bobach, więc powątpiewać w realizację obwodnicy nie powinniśmy, trzeba tylko poczekać.

O sprawę zapytaliśmy również Małgorzatę Tarnowską z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, od której uzyskaliśmy następujące informacje.

 W dalszym ciągu są prowadzone prace archeologiczne oraz toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID. W tym tygodniu Wojewoda Mazowiecki zawiadomił o udziale społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji ZRID. Od 27 czerwca do 27 lipca można zapoznać się z dokumentacją oraz złożyć wnioski czy opinie. Wydanie decyzji ZRID umożliwi nam przekazanie placu budowy Wykonawcy, który niezwłocznie rozpocznie prace w terenie.

Obwodnica Pułtuska powstanie w ciągu drogi krajowej nr 61 (DK61). To jedna z dziewięciu mazowieckich obwodnic realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania przez GDDKiA umowy z wykonawcą. Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na I kwartał 2025 r.
Nowa trasa o łącznej długości ok. 20 km będzie omijać Pułtusk od zachodu. Wybudowany zostanie węzeł drogowy na rozwidleniu DK61 i DK57 wraz z korektą przebiegu DK57 na odcinku ok. 3 km (budowa obwodnicy m. Kleszewo i m. Przemiarowo). Obwodnica Pułtuska na całej długości będzie miała parametry drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *