pultuszczak

Facebook

Wykonawca obwodnicy Pułtuska wybrany

2021-04-30 3:20:35

Oferta firmy Strabag została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Pułtuska w ciągu DK61. To jedna z dziewięciu mazowieckich obwodnic realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa blisko 20 km trasy. Złoży się na nią ok. 16,8 km nowego fragmentu drogi w ciągu DK61 omijającego Pułtusk po zachodniej stronie oraz blisko 3 km drogi krajowej nr 57 poprowadzonej nowym śladem i omijającej Kleszewo oraz Przemiarowo.
Kalendarium 

14 grudnia 2020 r. – ogłoszenie przetargu nieograniczonego

15 lutego 2021 r. – otwarcie ofert

30 kwietnia 2021 r. – wybór najkorzystniejszej oferty (wartość ok. 442 mln zł)

Przy braku odwołań od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, po pozytywnym zakończeniu standardowej kontroli uprzedniej Prezesa UZP oraz po przedłożeniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, niezwłocznie podpisana zostanie umowa.
źródło: GDDKiA Warszawa

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…