pultuszczak
Wszystkie gminy i powiat dostały z POLSKIEGO ŁADU

2021-11-05 12:35:01

Sprawdź jaką kasę i na co zgarnęła twoja gmina

W poniedziałek, 25 października, w sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku, poseł Henryk Kowalczyk oraz senator Robert Mamątow wręczyli burmistrzowi Pułtuska, staroście pułtuskiemu oraz wójtom wszystkich gmin naszego powiatu czeki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych. Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje 35 obszarów gospodarki.

Rząd, z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego, pomoże odbudować gospodarkę po pandemii. Polski Ład działa perspektywicznie i długofalowo. Realizacja zaplanowanych inwestycji strategicznych podniesie poziom produktywności całej polskiej gospodarki.

Cele Programu Inwestycji Strategicznych to: pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju, efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

W poniedziałek, premier Mateusz Morawiecki ogłosił rozstrzygnięcie naboru do programu i jak informował poseł Henryk Kowalczyk, ponad 97% samorządów otrzymało dofinansowanie na kwotę ponad 23 mld zł. Okazało się też, ze pieniądze na przebudowę infrastruktury drogowej, modernizację oczyszczalni i budynków użyteczności publicznej, obiektów sportowych oraz poprawę gospodarki wodno ściekowej, otrzymały wszystkie samorządy gminne i samorząd powiatowy z naszego terenu. Szczegóły w tabeli poniżej.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *