pultuszczak

Facebook


Wśród nich jest Pułtusk

2017-09-01 6:58:40

122 miastom w Polsce grozi zapaść społeczno – gospodarcza. Wśród nich jest Pułtusk

Spadek liczby ludności, w tym osób młodych i dobrze wykształconych, zachwianie na rynku pracy i patologie – to niektóre z problemów dotyczących średnich polskich miast. Niemal połowie z 255 średnich miast w Polsce grozi marginalizacja i zjawiska kryzysowe – wynika z analiz Polskiej Akademii Nauk. Wśród nich jest Pułtusk.
PAN swoje badania prowadził na miastach średnich, takich których liczba mieszkańców przekracza 20 tysięcy lub 15 tysięcy, gdy są miastami powiatowymi. 122 na 255 średnich miast grozi marginalizacja i zjawiska kryzysowe.
Naukowcy diagnozowali problemy gospodarcze i społeczne, jak spadek liczby ludności, zwłaszcza osób młodych i lepiej wykształconych. Towarzyszą temu narastające problemy społeczne, atrofia, rozpad więzi społecznych, a także patologie. Zachwianie równowagi na rynku pracy powoduje nadmierne dojazdy do pracy, które są dodatkowo utrudnione z uwagi na peryferyjność tych miejscowości – wynika z analizy Polskiej Akademii Nauk.
122 miasta zagrożone utratą funkcji gospodarczych i społecznych zostały podzielone na cztery grupy według stopnia zagrożenia.
Pułtusk znalazł się w II grupie. W tej kategorii miast w niekorzystnej sytuacji społeczno – gospodarczej autorzy opracowania umieścili 33 miasta, w tym z województwa mazowieckiego: Ostrołękę, Radom, Ostrów Maz., Ciechanów, Gostynin i Pułtusk.
Występują tu niekorzystne tendencje demograficzne, brakuje miejsc pracy, które utracono z powodu zmian podziału administracyjnego w 1999 r., kiedy 49 województw zastąpiło 16. Większe ośrodki wypłukują z tych miejscowości funkcje wyższego rzędu, a przemysł, który był jednym z głównych motorów napędzających te miasta, upadł. Do tego dochodzą kwestie niedostatecznego powiązania z siecią dróg wyższego rzędu: autostradami i drogami ekspresowymi.
Analiza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN powstała na potrzeby rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zapowiedziano w niej pakiet działań dla średnich miast, który ma pomóc odwrócić niekorzystne tendencje. Ministerstwo Rozwoju planuje przeznaczyć na wsparcie średnich miast w najbliższych latach ponad 2,5 mld zł, skupiając się szczególnie na 122 ośrodkach zidentyfikowanych przez PAN.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *