pultuszczak

Facebook


Wojewoda podejmie decyzję

2018-02-08 9:42:17

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej, pierwszej zwyczajnej po zatrzymaniu przedstawicieli władz miasta i miejskich urzędników, a potem tymczasowym aresztowaniu burmistrza, dokonano zmian w składzie Komisji Rewizyjnej. Na koniec przewodniczący Andrzej Wydra odczytał pismo do wojewody przedstawiające obecną sytuację naszej gminy. To wojewoda zadecyduje, czy przy ograniczonych przez prokuraturę kompetencjach zastępcy burmistrza, powoła komisarza

Oprócz realizacji zaplanowanych w porządku obrad punktów, radni samorządowego Porozumienia Ziemi Pułtuskiej, przy zgodzie większości, wprowadzili uchwały dotyczące zmian w składzie Komisji Rewizyjnej, która z założenia jest organem kontrolnym nad działaniami burmistrza i podległych mu jednostek. Z funkcji przewodniczącego odwołano Adama Prewęckiego i radnych Adama Nalewajka oraz Barbarę Król (wszyscy z PSL). Nowym przewodniczącym został radny Bogdan Pieńkos, a na miejsce odwołanych weszli Sławomir Krysiak i Ireneusz Purgacz. Teraz komisja będzie miała przewagę opozycyjnych radnych, na czele z przewodniczącym. Dużo emocji wywołał temat poruszony w interpelacji przez radnego Ireneusza Purgacza, a dotyczący rzekomego zbierania popisów poparcia dla burmistrza przez miejskich urzędników i sołtysów. Wywołało to żywą reakcję sołtysa wsi Grabówiec Henryki Pielachowskiej, która przyznała że takie podpisy zbiera, bo żadne przepisy tego nie zabraniają, a w tak trudnej sytuacji powinniśmy wspierać burmistrza, bo jesteśmy lokalną społecznością, jedną wielką rodziną. Więcej na ten temat w papierowym wydaniu Tygodnika.

Zdjęcie: Adam Prewęcki został odwołany z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *