pultuszczak

Facebook
Winnickie inwestycje

2022-10-25 1:20:00

W tej gminie praca wre

Ocieplenie i nowa elewacja budynku OSP w Winnicy

Firma “FALBUD KRZYSZTOF FALBA” zakończyła ocieplenie budynku remizy OSP w Winnicy. Łączny koszt inwestycji to 130.000,00 zł. OSP w Winnicy pozyskała dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu “Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”. Nazwa zadania “Termomodernizacja budynku (ocieplenie budynku)”. Wkład Gminy 3.400,00 zł.

Gmina Winnica pozyskała dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania “Mazowieckie Strażnice OSP – 2022”.

Na termomodernizację remizy OSP został przeznaczony fundusz sołecki miejscowości Winnica w kwocie 29.199,80 zł. Pozostała kwota została pokryta ze środków własnych OSP Winnica.

Oświetlenie alei prowadzącej na cmentarz w Winnicy

 

Gmina Winnica zleciła wykonanie oświetlenia zewnętrznego na alei, wiodącej na cmentarz parafialny w Winnicy. Do bram cmentarnych jest to droga wewnętrzna gminna. Założono nowe słupy i lampy parkowe po uprzednim zdemontowaniu starych. Wykonawcą oświetlenia ulicznego jest Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Sękowski z Glinic Wielkich. Zakład Budżetowego w Winnicy wykonuje pielęgnację drzew rosnących wzdłuż drogi.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Smogorzewie Włościańskim

Zakład Budżetowy sp. z o.o. rozpoczął prace związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Smogorzewie Włościańskim. Zakres prac obejmuje położenie kostki brukowej (ok. 200 m2) i wyrównanie terenu. Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 14.576,94 zł.

Remont świetlicy w Golądkowie

Pracownicy Zakładu Budżetowego sp. z o.o. rozpoczęli remont świetlicy wiejskiej w Golądkowie. Zakres prac obejmuje wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem ledowym, gipsowanie i malowanie ścian oraz położenie gresu na podłogę i glazury w łazience. Zadanie finansowane z funduszu sołeckiego miejscowości Golądkowo i Skarżyce w łącznej kwocie 32.000,00zł.

źródło: gmina Winnica

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *