pultuszczak

Facebook
WINNICKIE GOSPODYNIE W WYSOKICH OBCASACH

2021-10-13 11:42:14

Jest ich tyle, co grzybów po deszczu albo maków w zbożu – KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH. I jakże to inne KOŁA i inne gospodynie wiejskie! Różne od tych sprzed lat, nie kojarzące się tylko z ludowymi strojami i przyśpiewkami i nie utożsamiane z przygotowywaniem dań dla wójta na gminne spotkania

Najbardziej znane, medialne KGW w powiecie pułtuskim to winnickie WYSOKIE OBCASY i CZERWONE KORALE w Klaskach. Oba zrzeszają młode wiekiem i duchem kobiety, prężnie działające, kreatywne, które to mają wpływ na wizerunek swoich wsi. To panie świetnie czujące się w swoim towarzystwie, zarazem – swoją działalnością – integrujące i lokalne środowisko, i pokolenia, a przy tym pełniące straż nad lokalną tradycją, niosące kulturę, promujące miejscowości, z której pochodzą. Odbiegają od stereotypowego wizerunku dawnej gospodyni wiejskiej, starszej kobiety w ludowym stroju, jedynie stojącej przy kuchni i śpiewającej przyśpiewki.Dziś zajrzymy do winnickich WYSOKICH OBCASÓW, bo w Klaskach u CZERWONYCH KORALI byliśmy niedawno i to dwa razy.

WYSOKIE OBCASY… Ostatni ich sukces związany jest z wyborami MISS WDZIĘKU 45+, a owe wybory to jeden z punktów KONKURSU POLSKA OD KUCHNI. W półfinale (Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu) pani Marzena Górecka zajęła I miejsce w głosowaniu SMS-owym, zaś drugie w głosowaniu komisji jurorskiej. W finale KONKURSU POLSKA OD KUCHNI (ten odbywał się na PGE NARODOWY) pani Marzena została II VICEMISS WDZIĘKU 45+. W obu wystąpieniach prezentowała się doskonale. To wówczas na FB KOŁA pojawił się wpis: Dzięki Tobie cała Polska będzie wiedzieć, gdzie leży Winnica.

Panie z WYSOKICH OBCASÓW nie zasypiały gruszek w popiele również w przedsięwzięciach kulinarnych. Popis swoich umiejętności dały w Wielkiej Lipie, gdzie odbywał się konkurs zorganizowany przez ZIELONE MOSTY NARWI i gdzie serwowały schab dojrzewający, zajmując I miejsce w kategorii wędliny, wyroby garmażeryjne.

Konkurs kulinarny w Radomiu dał im II miejsce w głosowaniu SMS-owym. I to było spore wyróżnienie, jako że w Muzeum Wsi Radomskiej konkurowało ze sobą wiele mazowieckich KGW.

Ciekawym przeżyciem dla członkiń WYSOKICH OBCASÓW był ich udział w PYTANIU na ŚNIADANIE w TVP2. Dzięki programowi poznały telewizję od kuchni i promowały gminę w całym kraju. I jeśli do tych wyliczanek dodamy akcję SZCZEPIMY SIĘ Z KGW, to obraz winnickiego KOŁA, prowadzonego przez prężną Marzenę Rzeczkowską będzie jeszcze pełniejszy.

Krótka rozmowa o WYSOKICH OBCASACH. Z wójtem gminy Winnica Robertem Wróblewskim rozmawia Grażyna M. Dzierżanowska.

Panie wójcie. Czym jest Koło Gospodyń Wiejskich Wysokie Obcasy dla GMINY WINNICA?

Na terenie gminy Winnica działa 7 kół gospodyń wiejskich. Większość z nich aktywnie działa w lokalnym środowisku, przy współpracy z SAMORZĄDEM Gminy Winnica. Jednym z nich jest KGW “Wysokie Obcasy” w Winnicy. Koło pozyskuje dofinansowania oraz sponsorów, m.in. na organizację: festynów, różnych warsztatów, spotkań okolicznościowych oraz wyjazdy.

Koło wykazuje się zaangażowaniem oraz kreatywnością, podejmując różnorodne inicjatywy. Organizuje bądź bierze udział w różnych przedsięwzięciach np. dożynki gminne, festyny czy akcje charytatywne organizowane na ternie gminy. Świadczy to o chęci pracy na rzecz mieszkańców gminy. Dzięki aktywnej działalności społeczno-kulturalnej, KGW wpływa na poprawę wizerunku wsi i stwarza przyjazne miejsce do życia miejscowej społeczności.

Co społeczeństwu gminnemu dają sukcesy pań zrzeszonych w KOLE. Co Panu, jako wójtowi?

Koło pełni bardzo ważną rolę w środowisku wiejskim, m.in. poprzez integrację i aktywizację okolicznych mieszkańców. Należą do niego przede wszystkim panie w różnym wieku, o wielu umiejętnościach, talentach i zainteresowaniach, co pozwala na wzajemną wymianę doświadczeń oraz poszerza zakres ich działania. Biorą udział w różnych konkursach np. kulinarnych, zajmując wysokie miejsca. W sierpniu KGW gościło w Winnicy TVP2 z programem na żywo “Pytanie na Śniadanie”. W programie pokazano pracę rolników i promowano własne specjały kulinarne. W tym samym miesiącu KGW zorganizowało festyn “Szczepimy się z KGW”, na którym była możliwość zaczepienia się przeciw Covid-19. Mieszkańcy mogli skosztować przysmaków przygotowanych przez członkinie, a dzieci skorzystać z różnych atrakcji. Całość uświetniły śpiewy i tańce.

KGW spełnia oczekiwania społeczne i cieszy się dobrymi relacjami z Gminą Winnica, która nie tylko wspiera jego działania, ale także dostrzega i docenia jego potencjał.

Jako wójt Gminy Winnica pozytywnie oceniam współpracę z KGW “Wysokie Obcasy” oraz wyrażam aprobatę dla dotychczasowych jego działań, które promują Gminę Winnica.

W jaki sposób miejscowi samorządowcy pomagają członkiniom KGW?

Samorząd Gminy Winnica ma przyjemność współpracować z KGW, które działa na rzecz lokalnej społeczności. Gmina Winnica pomaga w organizacji przedsięwzięć na rzecz mieszkańców gminy, dofinansowując organizację festynu czy transport dla członków KOŁA na kongresy i festiwale, w celu wzięcia udziału w konkursach.

Tekst Grażyna M. Dzierżanowska, fot. FB KGW WYSOKIE OBCASY w Winnicy


 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *