pultuszczak

Facebook


WINNICA. W Winnicy się dzieje!

2019-12-21 4:29:16

Na stronie internetowej gminy wciąż pojawiają się informacje o nowych ważnych dla mieszkańców inwestycjach, przede wszystkim drogowych, ale nie tylko


W czwartek, 28 listopada, o godz.11.00 uroczyście otwarto Przyrodniczą Ścieżkę Edukacyjną przy Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana. Sieka w Błędostowie. Oprócz przedstawicieli władz gminu, zarządów OSP w Winnicy i Błędostowie, w uroczystości uczestniczyli również: były minister środowiska, a obecnie przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych Henryk Kowalczyk, z-ca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kamila Mokrzycka, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy Andrzej Zaręba, przewodnicząca Rady Rodziców Anna Jeż, proboszcz parafii w Smogorzewie – ks. Jarosław Bukowski, sołtysi z miejscowości wchodzących w skład obwodu szkoły oraz cała społeczność szkolna.

Ścieżka edukacyjna o tematyce pszczelarskiej i ornitologicznej została wybudowana dzięki wsparciu finansowemu z dotacji środków WFOŚ i GW. Ścieżka składa się z 19 urządzeń, które pozwolą uczniom poszerzyć, sprawdzić i zweryfikować swoją wiedzę dotyczącą pszczelarstwa i ornitologii.

We współczesnym świecie uczeń potrzebuje oryginalnych i absorbujących wszystkie zmysły środków dydaktycznych, dlatego usytuowanie ścieżki na terenie szkoły, przy placu zabaw, rozwinie zainteresowania przyrodnicze nie tylko uczniów, ale również przedszkolaków, które już z dużym zainteresowaniem oglądają i manipulują elementami ruchomymi.

Przybyłych gości powitała dyrektor Halina Smogorzewska wraz wójtem Robertem Wróblewskim. W dalszej części uroczystości, zgromadzeni podziwiali uczniów – aktorów naszej szkoły w rozprawie pt.: „Sąd nad ptakami” oraz w tańcu i śpiewie. Występ uczniów zachwycił zgromadzonych na sali.

Dyrektor szkoły przedstawiła prezentację multimedialną pod hasłem: „Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”, przybliżając zebranym działania i osiągnięcia szkoły w zakresie edukacji przyrodniczej. Po prezentacji, głos zabrał Henryk Kowalczyk, który w swoim wystąpieniu gratulował i dziękował za aktywną i efektywną formę działalności społeczności szkolnej.

W programie uroczystości przewidziano również rozstrzygnięcie konkursów przyrodniczych: „Ptaki”- kl. I-III (praca płaska i przestrzenna), „Karmnik dla ptaków” – kl. IV-VIII, „Test wiedzy ekologicznej” kl. IV-VIII. Obecni goście wręczyli zwycięzcom nagrody.

Uroczystego przecięcia wstęgi. dokonali: H. Kowalczyk, R. Wróblewski, K. Mokrzycka, A. Pieńkos, A. Jeż, p. H. Smogorzewska oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Bartosz Sujkowski. Potem było wspólne oglądanie ścieżki i poczęstunek.

W końcu listopada gmina zrealizowała również przebudowę ulic w Winnicy. Wykonawcą robót jest firma Strabag. Wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicach: Kwiatowej – długość 265 mb, Baśniowej -ok. 200 mb i Warszawskiej – 160 mb. Zadanie finansowane jest ze środków własnych samorządu.

Rozpoczęły się także prace przy zagospodarowywaniu terenu po starym boisku przy ulicy Szkolnej w Winnicy. W pierwszej kolejności opracowano koncepcja aranżacji (zdjęcie niżej). Planuje się wykonanie chodników oraz nasadzeń, a także zasianie trawy. Zamontowane zostaną ławki i kosze. Gmina Winnica poszukuje możliwości dofinansowania na ten cel. W obecnej chwili, rozpoczęte prace sfinansowane zostały ze środków funduszu sołeckiego wsi Winnica oraz Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Oprócz prac związanych z terenem zieleni, wykonano utwardzenie przejazdu w kierunku sklepów TOPAZ, JAN-WIN i myjni samochodowej. Utwardzenie masą bitumiczną zrobiła firma STRABAG z Pruszkowa. Zadanie sfinansowane jest ze środków własnych gminy i właścicieli sklepów, według własności proporcjonalnie do powierzchni utwardzanej nieruchomości.

red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *