pultuszczak

Facebook


Winnica robi drogi

2019-10-25 3:17:21

Będą realizowane kolejne, najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców inwestycje


3 października, wójt gminy Winnica podpisał umowę na przebudowa drogi gminnej 340609W relacji Skorosze – Glinice Wielkie. Wykonawca to firma DROGI i MOSTY Jan Kaczmarczyka z Kacic. Rozpoczął już prace budowlane. Wytyczono granice pasa drogowego i przystąpiono do prac ziemnych, w celu niwelacji terenu. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu podbudowy, nawierzchni bitumicznej, poboczy oraz zamontowaniu elementów spowolnienia ruchu. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.
Kolejną drogą, również w znacznej części finansowaną z Funduszu Dróg Samorządowych, jest ta na odcinku Bielany i Brodowo-Bąboły. Wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG z  Pruszkowa.8 października rozpoczęto prace ziemne w pasie drogowym. Remont polega na wykonaniu naprawy nawierzchni jezdnej poprzez ułożenie nowej warstwy masy bitumicznej. red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *