pultuszczak

Facebook
Wicestarosta Beata Jóźwiak odznaczona

2022-05-31 4:10:00

Wicestarosta Beata Jóźwiak została wyróżniona Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. 30 maja, odebrała ją z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz Sekretarza Stanu MSWiA Pawła Szefernakera podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 czerwca 2015 r. Nadaje ją minister spraw wewnętrznych i administracji za szczególne zasługi na rzecz samorządu, np. za szczególne zasługi w działalności w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich związkach i stowarzyszeniach.
Serdecznie gratulujemy!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *