pultuszczak

Facebook

Ważny komunikat Urzędu Miejskiego w Pułtusku

2020-03-12 11:51:00

Podobne zarządzenia obowiązują również w gminach naszego powiatu, a w razie pytań i wątpliwości należy się kontaktować bezpośrednio z urzędem

1. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a działania opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Powyższe ograniczenia działalności dotyczą również żłobków i klubów dziecięcych.

2. Sztab kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował również o czasowym zamknięciu od 12 do 25 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin, bibliotek oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego. Od 12 marca zamknięte będą gminne instytucje kultury: Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku (wraz z galerią i kinem), Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela (oraz jej filie), Muzeum Regionalne w Pułtusku.

3. Odwołano wszystkie wydarzenia (w tym: koncerty, spektakle, wystawy, debaty, imprezy sportowe), które miały odbyć się od 12 marca do 14 kwietnia br.

4. Od 12 do 25 marca br. Pływalnia i Stadion Miejski w Pułtusku będą zamknięte.

5. Od poniedziałku, 16 marca br. zostaje zawieszona działalność Dziennego Domu „Senior-WIGOR” oraz placówki wsparcia dziennego Świetlicy „Słonecznikowa Brać”, funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku.

O kolejnych decyzjach i zaleceniach będziemy na bieżąco informować mieszkańców.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…