pultuszczak

Facebook
Ważny komunikat PEC dla odbiorców ciepła

2022-10-04 1:20:09

Ważny komunikat Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. dla odbiorców ciepła, związany z wejściem w życie 20.09.2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że  w dzienniku ustaw z dnia 20 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1975) zamieszczono wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła (wspólnoty, spółdzielnie i inne podmioty wrażliwe wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw).

Prosimy o wypełnienie oświadczeń i ich zwrot w terminie do 21 dni liczonych od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy

 

1. Oświadczenie dla wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych:

/pliki/pecpultusk/oswiadczenie_odbiorcy_ciepla_-_art._5_ust._1_wspolnoty_mieszkaniowe_oraz_spoldzielnie_mieszkaniowe.docx

 

2. Oświadczenie dla pozostałych odbiorców wrażliwych:

/pliki/pecpultusk/oswiadczenie_odbiorcy_ciepla_-_art._6_ust._1_pozostali_odbiorcy_wrazliwi.docx
źródło: pultusk.pl

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *