pultuszczak

Facebook


Ważne dla podatników

2015-09-23 12:39:54

Zmiana godzin pracy Urzędu Skarbowego i start pierwszych centrów obsługi

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pułtusku informuje, że od dnia 1 września br. urząd czynny jest w poniedziałki w godz. od 7.30 do 18.00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 7.30 do 15.30.
Ponadto informujemy, że od 1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Także od 1 września mikroprzedsiębiorca w centrach obsługi, będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika.
Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby. Było to szczególnie uciążliwe dla tych, którzy pracują lub studiują z dala od domu. Uzyskanie
np. zaświadczenia wymagało nawet kilkusetkilometrowej podróży. Od września, wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi. W województwie mazowieckim centra obsługi znajdują się w urzędach skarbowych w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Piasecznie, Płocku, w Sierpcu, w Drugim Urzędzie Skarbowym w Radomiu oraz w Urzędzie Skarbowym Warszawa – Mokotów. Pełna lista centrów obsługi dostępna jest na stronie www.mf.gov.pl.
W centrach obsługi pracownicy Administracji Podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, informować podatników o ich prawach i obowiązkach.

Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług Administracji podatkowej, Służby Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe przedsiębiorcy będą mogli m.in.:
złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy,

złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe),
W centrach obsługi podatnicy będą mogli także pilotażowo skorzystać z pomocy asystenta podatnika. Obsługa podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą przez asystenta podatnika obejmować będzie przede wszystkim udzielanie informacji w zakresie wypełniania deklaracji podatkowych (także składanych elektronicznie), udzielanie pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach podatnika, przekazywanie informacji na temat przepisów prawa podatkowego (a w tym uprawnień przysługujących podatnikom). Ponadto, asystent podatnika będzie udzielał informacji spoza zakresu działania urzędu skarbowego – dotyczących ubezpieczeń społecznych czy też podatku akcyzowego. Czynności wykonywane przez asystenta podatnika nie będą stanowiły doradztwa podatkowego.

NACZELNIK

URZĘDU SKARBOWEGO

KATARZYNA WRÓBLEWSKA

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *