pultuszczak

Facebook


Ważne dla podatników

2015-09-23 12:39:54

Zmiana godzin pracy Urzędu Skarbowego i start pierwszych centrów obsługi

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pułtusku informuje, że od dnia 1 września br. urząd czynny jest w poniedziałki w godz. od 7.30 do 18.00, w pozostałe dni tygodnia w godz. 7.30 do 15.30.
Ponadto informujemy, że od 1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Także od 1 września mikroprzedsiębiorca w centrach obsługi, będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika.
Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby. Było to szczególnie uciążliwe dla tych, którzy pracują lub studiują z dala od domu. Uzyskanie
np. zaświadczenia wymagało nawet kilkusetkilometrowej podróży. Od września, wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi. W województwie mazowieckim centra obsługi znajdują się w urzędach skarbowych w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Piasecznie, Płocku, w Sierpcu, w Drugim Urzędzie Skarbowym w Radomiu oraz w Urzędzie Skarbowym Warszawa – Mokotów. Pełna lista centrów obsługi dostępna jest na stronie www.mf.gov.pl.
W centrach obsługi pracownicy Administracji Podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, informować podatników o ich prawach i obowiązkach.

Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług Administracji podatkowej, Służby Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe przedsiębiorcy będą mogli m.in.:
złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub uzyskać potwierdzenie zapłaty akcyzy,

złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe),
W centrach obsługi podatnicy będą mogli także pilotażowo skorzystać z pomocy asystenta podatnika. Obsługa podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą przez asystenta podatnika obejmować będzie przede wszystkim udzielanie informacji w zakresie wypełniania deklaracji podatkowych (także składanych elektronicznie), udzielanie pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach podatnika, przekazywanie informacji na temat przepisów prawa podatkowego (a w tym uprawnień przysługujących podatnikom). Ponadto, asystent podatnika będzie udzielał informacji spoza zakresu działania urzędu skarbowego – dotyczących ubezpieczeń społecznych czy też podatku akcyzowego. Czynności wykonywane przez asystenta podatnika nie będą stanowiły doradztwa podatkowego.

NACZELNIK

URZĘDU SKARBOWEGO

KATARZYNA WRÓBLEWSKA

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *