pultuszczak

Facebook


Wariant I do realizacji

2019-07-04 1:32:42

Ostatnie Informacje z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące pułtuskiej obwodnicy

Gmina Pułtusk została poinformowana przez GDDKiA, że zgodnie z decyzją Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, wariant I pułtuskiej obwodnicy będzie rekomendowany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przypomnijmy, że WARIANT I

przebiega bliżej Pułtuska – przez tereny niezabudowane, dolinę rzeki Niestępówki, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 571. Tutaj mamy drugi węzeł drogowy – Jeżewo, który umożliwia wjazd do centrum Pułtuska. Dalej droga biegnie w kierunku północnym przez obszary niezabudowane, następnie na skrzyżowaniu z drogą powiatową przebiega przez obszar istniejących ogródków działkowych. Dalej mamy skrzyżowanie z drogą wojewódzką 618 w kierunku Ciechanowa – węzeł Moszyn. Droga biegnie przez obszary rolne, przybliża się do istniejącej krajowej 61, aż do węzła Lipa. Nowy przebieg będzie miała droga krajowa 57 (teraz biegnąca przez Kleszewo, Przemiarowo, w kierunku Makowa Maz.), ponieważ w ramach projektu budowy obwodnicy Pułtuska, zostanie zbudowany nowy odcinek tej drogi, łączący się z obwodnicą właśnie w węźle Lipa.

Tak więc realizacja inwestycji powoli posuwa się do przodu, miejmy nadzieję do szczęśliwego finału, czyli zakończenia planowanego na rok 2025. Pewien niedosyt jest, bo mieszkańcy i radni, w oficjalnie wydanym stanowisku, wyraźnie opowiadali się za wariantem II, najbardziej oddalonym od miasta.Wariant ten zapewniał rozwój, oddalał zanieczyszczenia komunikacyjne. Radny Michał Kisiel słusznie podkreślał wtedy, że różnica długości między wariantem I i II to tylko około 600 metrów. Zważywszy, że obwodnica ma mieć około 17 km, jest to różnica jest naprawdę znikoma.

Obecny na tamtej sesji  jako przedstawiciel pułtuskich działkowców Lucjan Buczyłko podkreślał, że wariant I, przebiegający przez ogródki działkowe jest nie do przyjęcia dla ludzi, którzy zagospodarowywali ten teren przez lata.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *