pultuszczak

Facebook

W Świerczach chcą Rady Seniorów

2019-11-22 11:16:22

Jakiś czas temu pisaliśmy o nieudanej próbie powołania Rady Seniorów w pułtuskim samorządzie. Wniosek nie uzyskał akceptacji radnych miejskich


Argumentowali, że w ich gronie jest sporo osób po 60 roku życia, a również młodsi radni są zawsze otwarci na problemy starszych mieszkańców gminy, gotowi ich wysłuchać i interweniować, jeśli konieczne będzie rozwiązanie jakichś bieżących problemów. Kilka lat temu w gminie Pułtusk powołano Młodzieżową Rade Miejską, ale rozwiązanie się nie sprawdziło, jak to się mówi, umarło śmiercią naturalną. Stąd też przekonanie, że z Radą Seniorów mogłoby być podobnie, gdyż powołanie takiego organu wymaga od członków rady systematycznej pracy, zaangażowania, regularnych spotkań, a to w praktyce może zwyczajnie się nie udać. Z drugiej strony, emeryci mają więcej czasu i przyznajmy że często również energii w realizacji przedsięwzięć niż zabiegani i zniechęceni ludzie młodzi. Wystarczy przyjrzeć się działaniu emeryckich organizacji w gminie Pułtusk, ich spotkaniom, wyjazdom, imprezom tanecznym, występom chóru.
W Świerczach postanowiono więc zaryzykować, radni podjęli już stosowną uchwałę i trwa nabór kandydatów do Rady Seniorów na kadencję 2019-2024. W ogłoszeniu czytamy:
Do kandydowania na członków Rady Seniorów zapraszamy aktywnych seniorów, którzy zechcą reprezentować potrzeby i interesy osób starszych mieszkających w Gminie Świercze. Seniorów, którym zdrowie i siły pozwolą na czynny udział w pracach Rady na rzecz poprawy jakości życia starszych mieszkańców naszej gminy.
I. Rada Seniorów, powołana Uchwałą Nr 19/III/2018 Rady Gminy Świercze z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Świercze oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 706), reprezentuje potrzeby i interesy osób starszych, które mieszkają na terenie Gminy Świercze. Rada zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
II. Rada Seniorów składa się z 15 osób starszych, które mieszkają na terenie Gminy Świercze. Kadencja Rady trwa 5 lat.
III. Kandydatem na członka Rady może zostać:
1) przedstawiciel osób starszych posiadający poparcie co najmniej 15 osób starszych;
2) przedstawiciel organizacji pozarządowej zrzeszającej osoby starsze a także działającej na rzecz osób starszych wyznaczony przez te podmioty.
IV. Osoba starsza, która ukończyła 60 lat, zamieszkała na terenie Gminy Świercze może udzielić poparcia kandydatowi do Rady. Poparcie jest udzielane przez złożenie podpisu pod formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
V. Podmiot udzielający poparcia kandydatowi do Rady może zgłosić swojego kandydata lub kandydatów spośród swoich członków lub innych mieszkańców gminy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wyboru kandydata/ kandydatów dokonuje uprawniony organ podmiotu działającego na rzecz osób starszych, w oparciu o funkcjonujące u niego regulacje.
VI.Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od dnia 4 listopada 2019 r. do dnia 25 listopada 2019 roku.
Formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Rady Seniorów Gminy Świercze”, w Kancelarii Urzędu Gminy Świercze, ul. Pułtuska 47, 06-150 Świercze pok. nr 13.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie Gminy Świercze – pokój nr 13 oraz na stronie internetowej gminy www.swiercze.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.swiercze.biuletyn.net. ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…