pultuszczak
W przyszłym roku remont drogi Płocochowo – Kokoszka

2023-11-17 10:20:24

Złożony przez gminę w lipcu 2023 r. wniosek na dofinansowanie modernizacji drogi przebiegającej przez miejscowości Kokoszka i Płocochowo uzyskał dofinansowanie w kwocie 2 499 000 zł, co stanowi 98% wartości planowanych kosztów inwestycji.

Projekt drogowy wraz z konieczną Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia zostały już wykonane. Na chwilę obecną trwają procedury uzyskania decyzji środowiskowej.

Po jej uzyskaniu oraz zgłoszeniu robót budowlanych, na początku 2024 roku planowane jest uruchomienie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy robót.
Modernizacja drogi gminnej nr 340405W obejmuje odcinek o łącznej długości ok. 2,8 km, od skrzyżowania w miejscowości Płocochowo przez Kokoszkę, do granicy gminy.

Jest duża szansa, że już od września mieszkańcy, a szczególnie dzieci i młodzież szkolna, będą do swojej placówki oświatowej w Płocochowie dojeżdżać nową, bezpieczną drogą.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *