pultuszczak

Facebook


W końcu ruszą z monitoringiem?!

2017-02-15 11:33:51

Monitoring to jedna z tzw. przechodnich inwestycji w gminie Pułtusk. Wciąż zapowiadana, będąca o krok od realizacji, a niestety nadal wyczekiwana przez mieszkańców

A kamery w różnych częściach miasta to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa dla ludzi, ale też ochrona przed wszechobecnymi aktami wandalizmu. Jest nadzieja, że przedsięwzięcie uda się w końcu zrealizować. Na stronie Urzędu Miejskiego pojawiło się bowiem zapytanie ofertowe w sprawie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego monitoringu miejskiego z towarzyszącą infrastrukturą oraz zainstalowaniem 18 kamer i centrum monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku. Program ma być złożony z wnioskiem o dofinansowanie zewnętrzne.
Pułtuski monitoring wizyjny ma si e opierać na istniejącej w gminie bezprzewodowej infrastrukturze telekomunikacyjnej, z wykorzystaniem innych sieci transmisji danych. Kamery mają być zainstalowane: otoczenie zabytków przy ul. Rynek – 8 kamer, skrzyżowanie ul. Rynek z ul. Rybitew – 1 kamera, ul. Rynek 46/48 – 1 kamera, ul. Rynek 7 – 1 kamera, skrzyżowanie ul. Świętojańskiej z Piotra Skargi- 1 kamera, ul. Nadwodna i plac Teatralny – 1 kamera, ul. Daszyńskiego naprzeciwko schodów – 1 kamera, skrzyżowanie ulicy Benedyktyńskiej z ul. 3 Maja – 1 kamera, ul. Wojska Polskiego i ul. Kościuszki – 1 kamera, Dom Polonii – 1 kamera, Dom Polonii podzamcze, 1 kamera.
Istniejący system ma być powiązany z istniejącymi już kamerami na kładce, przy kompleksie sportowym na ulicy Widok, placu zabaw przy ulicy Sarbiewskiego, Kwiatkowskiego i w budynku Ratusza. Zastosowane rozwiązania maja tez umożliwiać rozbudowę, instalowanie kolejnych kamer w innych miejscach.
Zainteresowani wykonaniem programu wykonawcy mogli składać oferty do 10 lutego do godziny 13.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *