pultuszczak

Facebook


W końcu ruszą z monitoringiem?!

2017-02-15 11:33:51

Monitoring to jedna z tzw. przechodnich inwestycji w gminie Pułtusk. Wciąż zapowiadana, będąca o krok od realizacji, a niestety nadal wyczekiwana przez mieszkańców

A kamery w różnych częściach miasta to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa dla ludzi, ale też ochrona przed wszechobecnymi aktami wandalizmu. Jest nadzieja, że przedsięwzięcie uda się w końcu zrealizować. Na stronie Urzędu Miejskiego pojawiło się bowiem zapytanie ofertowe w sprawie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego monitoringu miejskiego z towarzyszącą infrastrukturą oraz zainstalowaniem 18 kamer i centrum monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku. Program ma być złożony z wnioskiem o dofinansowanie zewnętrzne.
Pułtuski monitoring wizyjny ma si e opierać na istniejącej w gminie bezprzewodowej infrastrukturze telekomunikacyjnej, z wykorzystaniem innych sieci transmisji danych. Kamery mają być zainstalowane: otoczenie zabytków przy ul. Rynek – 8 kamer, skrzyżowanie ul. Rynek z ul. Rybitew – 1 kamera, ul. Rynek 46/48 – 1 kamera, ul. Rynek 7 – 1 kamera, skrzyżowanie ul. Świętojańskiej z Piotra Skargi- 1 kamera, ul. Nadwodna i plac Teatralny – 1 kamera, ul. Daszyńskiego naprzeciwko schodów – 1 kamera, skrzyżowanie ulicy Benedyktyńskiej z ul. 3 Maja – 1 kamera, ul. Wojska Polskiego i ul. Kościuszki – 1 kamera, Dom Polonii – 1 kamera, Dom Polonii podzamcze, 1 kamera.
Istniejący system ma być powiązany z istniejącymi już kamerami na kładce, przy kompleksie sportowym na ulicy Widok, placu zabaw przy ulicy Sarbiewskiego, Kwiatkowskiego i w budynku Ratusza. Zastosowane rozwiązania maja tez umożliwiać rozbudowę, instalowanie kolejnych kamer w innych miejscach.
Zainteresowani wykonaniem programu wykonawcy mogli składać oferty do 10 lutego do godziny 13.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *