pultuszczak
Umowa podpisana

2022-06-28 12:05:02

Będzie nowoczesny kompleks sportowo – rekreacyjny

Sukcesem zakończyło się ogłoszone 13 kwietnia tego roku przez Gminę Pułtusk postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy bardzo dużej inwestycji pn. “Budowa, przebudowa i adaptacja obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku – etap I”.

W piątek, 24 czerwca, w siedzibie Urzędu Miejskiego, burmistrz Wojciech Gregorczyk i skarbnik gminy Pułtusk Teresa Turek podpisali z prezesem zarządu spółki Gardenia Sport Sp. z o.o. z Warszawy Tomaszem Bernatem, wykonawcą zadania, umowę na realizację niniejszej inwestycji.

W miejscu, gdzie funkcjonuje obecnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, powstanie nowoczesny w pełni wyposażony kompleks rekreacyjno-sportowy. Planowana całkowita wartość inwestycji stanowić będzie 8.522.506,82 zł, w tym: kwota dofinansowania 4.950.000,00 zł (dofinansowanie pozyskane z Funduszu Programu Rządowego Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych), a wkład własny Gminy Pułtusk wyniesie 3.572.506,82 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024, w systemie zaprojektuj-wybuduj.

Do marca 2023 r. przewiduje się realizację prac związanych z  opracowywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zakres prac, określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla niniejszego zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w zakresie budowy:

1) Boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach całkowitych 71,16 x 115,16m wraz

z infrastrukturą, tj. odwodnieniem, nawodnieniem, oświetleniem, ogrodzeniem, trybunami, utwardzeniami z kostki betonowej, wyposażeniem. Od strony północnej boiska zaplanowano dwa sektory trybun modułowych stalowych na całkowitą ilość min. 300 miejsc siedzących.

2) Bieżni okrężnej o długości biegu 400 m i minimum czterech torach na okrężnej oraz sześciu torach na prostej o nawierzchni poliuretanowej. Planuje się również w ramach zadania wykonanie dodatkowych rzutni i skoczni zlokalizowanych w zakolach bieżni, tj. skocznię do skoku w dal, skocznię do skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą oraz do rzutu oszczepem, oświetlenie, trybuny (w tym ogrodzony sektor dla  gości wraz z modułowymi trybunami na minimum 30 miejsc siedzących) oraz wyposażenie sportowe. Na boisku z trawy naturalnej zostanie wykonana instalacja nawodnieniowa.

W ramach zadania przewidziano również wykonanie ciągów pieszych oraz placów pod trybuny z kostki betonowej.
źródło:pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *