pultuszczak
Umowa na projekt ulicy Mickiewicza podpisana

2023-05-26 1:20:51

23 maja, Powiat Pułtuski podpisał umowę z konsorcjum firm Biuro Inżynierskie Grzegorz Pik, ROSBUD Robert Rosiński, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 3403W (ul. Mickiewicza) w Pułtusku, wraz z budową ronda.
Realizacja umowy będzie obejmować wykonanie dokumentacji projektowej, zgodnie z załączoną koncepcją, włączenie do zakresu przebudowy skrzyżowania dróg ul. Mickiewicza z al. Tysiąclecia, czyli ronda im. Ofiar Katynia, uwzględnienie funkcjonującego przystanku komunikacji zbiorowej na wysokości sklepu sieci NETTO, by zachować przystanki po obu stronach drogi, zaprojektowanie zjazdu na działkę nr 88/6 obr. 19 (Gmina Pułtusk planuje budowę parkingu publicznego na powyższej działce), a także uzgodnienie planu zmian geometrycznych skrzyżowania z ul. Daszyńskiego z zarządcą drogi (GDDKiA). Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi 276 873 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji projektowej wynosi 210 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 28.12.2023 r.
źródło: powiat pułtuski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *