pultuszczak
Ulica imienia Heleny Pilejczyk

2023-05-12 11:05:56

9 maja, w Pułtusku odbyły się XX Międzynarodowe Biegi Ireny Szewińskiej. To ważne sportowe wydarzenie było okazją do zorganizowania oficjalnego spotkania z okazji nadania nowo wybudowanej ulicy imienia Heleny Pilejczyk. Uchwałę o nadaniu nazwy ulicy podjęła Rada Miejska w Pułtusku
24 października 2022 roku, na wniosek Młodzieżowego Klubu Sportowego Pułtusk.
Helena Pilejczyk to polska łyżwiarka szybka, trenerka, multimistrzyni i rekordzistka Polski, srebrna medalistka Mistrzostw Świata, medalistka olimpijska – która w latach 1935-39 mieszkała w Pułtusku, a swoje dalsze lata życia związała z Elblągiem.
Ponieważ patronka ulicy nie mogła uczestniczyć w spotkaniu – piękny list skierowany do uczestników uroczystości odczytała jej przyjaciółka Joanna Rościszewska-Kusowska, która mówiła również o tym, jaką osobą jest Pani Pilejczyk i jak ważnym w jej pamięci jest Pułtusk. Po czym Pani Joanna przekazała na ręce Burmistrza reprodukcje zdjęć i dyplomu olimpijskiego Heleny Pilejczyk.
Na spotkanie przyjechał również z Elbląga Marek Wnuk – wiceprezes Elbląskiego Sportowego Klubu Nestora, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku. Pojawili się także goście honorowi XX Międzynarodowych Biegów Ireny Szewińskiej, ich organizatorzy, a także przedstawiciele firm i podmiotów związanych z realizacją inwestycji.
Ulica Heleny Pilejczyk biegnąca przy obiektach MOSiR w Pułtusku została wybudowana jako połączenie drogi wojewódzkiej nr 618 z ulicą Nowy Rynek. O źródłach finansowania, przebiegu realizacji powiedział Kierownik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Pułtusku – Andrzej Grąbczewski.
Następnie głos zabrał Radny Rady Miejskiej w Pułtusku Sławomir Krysiak, który mówił o tym jak zrodziła się inicjatywa nadania ulicy imienia Heleny Pilejczyk, o spotkaniach z patronką oraz o potrzebie upamiętniania sportowców związanych z naszym miastem.
O wspólnej pasji i relacjach z Heleną Pilejczyk podzielił się Kazimierz Kowalczyk, prezes honorowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.
Właściciel firmy „DROGI I MOSTY” Jan Kaczmarczyk, główny wykonawca inwestycji, podkreślał, że dla firmy, którą reprezentuje ważne są wartości i idee sportu,dlatego od lat stara się go wspierać.
Autorem pierwszej koncepcji powstania ulicy był projektant Marek Jakubczak, o czym podczas spotkania mówił również jego syn Jacek, który z racji swojej profesji i pasji wspomniał o jednym z rozdziałów książki Daniela Lisa “Stulecie przeszkód. Polacy na igrzyskach”, który został poświęcony Helenie Pilejczyk.
Na zakończenie zabrał głos Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk, który mówił m.in. o idei powstania ulicy i dalszych planowanych pracach polegających na zagospodarowaniu i modernizacji pobliskich terenów – tj. obiektów MOSiR – przebudowy boiska piłkarskiego oraz budowy Camper parku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *