pultuszczak




UCZĄ SIĘ SZACUNKU DO PRZYRODY

2023-10-04 3:20:43

Świadomość ekologiczną mamy, na rzecz środowiska działamy to hasło przyświecające piknikowi związanemu z edukacją ekologiczną, konkursami i różnymi atrakcjami. A to ciekawe spotkanie i ważne dla życia szkoły, żegnające lato, odbyło się w DWÓJCE.

– Piknik jest promocją ekologicznych działań szkoły i przedszkola wchodzących w skład ZESPOŁU. Proszę państwa: edukujemy, działamy, wygrywamy. Działalność ekologiczna ma dla nas szczególne znaczenie. Jest ważnym i inspirującym zadaniem. Podejmowane przez nas działania są długofalowe, dzięki którym uczniowie w sposób aktywny poznają zasady dbania o środowisko naturalne, uczą się szacunku do przyrody, podstaw ekonomii, oszczędzania, właściwego odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu. Bazujemy przy tym na naturalności, rzetelności, wytrwałości i opiekuńczości dzieci, na ich intuicyjnym i pozytywnym nastawieniu do przyrody. Kształtujemy nowy sposób współdziałania harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym, kulturowym. Edukujemy, działamy, wygrywamy. Niemal wszystko co nas otacza jest inspiracją do tego, by zaszczepić w dzieciach ducha ekologii – tymi słowami zwróciła się do licznie zgromadzonych uczniów, ich rodziców i gości dyrektor Krystyna Estkowska.

Edukacji ekologicznej – od długiego czasu – służą konkursy ekologiczne, happeningi, parki edukacyjne, akcje proekologiczne i projekty, pomoce dydaktyczne, pikniki rodzinne. W realizacji szeregu działań szkoła otrzymuje różnorodne wsparcie od firm, samorządu Gminy Pułtusk, od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wiceprezes Kamila Mokrzycka), premiera Henryka Kowalczyka, Wenecji Pułtusk, Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Kampinoskiego Parku Narodowego.

-Współpraca z państwem zaowocowała wieloma projektami – powiedziała dyrektor Estkowska, dziękując wszystkim za współdziałanie.

Henryk Kowalczyk, zwracając się do uczniów “stanowiących oblicze tej szkoły”, podkreślił, jak “cenne jest wdrażanie nawyków ekologicznych już od najmłodszych lat”, jak to ma miejsce w DWÓJCE.

Wiceprezes WFOŚiGW, Kamila Mokrzycka, podziękowała Krystynie Estkowskiej za “przyzwyczajenie nas jako rodziców do tego, że szkoła jest roztańczona, rozśpiewana, usportowiona, a już od kilku lat jest też bardzo uwrażliwiona ekologicznie”.

Zastępca burmistrza Mateusz Miłoszewski podziękował wiceprezes Mokrzyckiej za owocną współpracę na rzecz edukacji ekologicznej w naszym mieście/szkołach. Zwracając się do uczniów, dodał: – Świat jest w waszych rękach, droga młodzieży, to jak zostaniecie wyedukowani w kwestii dbania o planetę, tak ta planeta będzie wyglądać.

Szkolny piknik ekologiczny to też czas na quizy, zabawy ruchowe, udział w kole fortuny (z nagrodami), poznanie roślin antysmogowych i bomb nasiennych, a nawet na wykonywanie biżuterii z darów przyrody.

Sponsorem przedsięwzięcia był Andrzej Grabowski, właściciel Grupy POLMLEK. To na niego dyrektorzy szkół i placówek kulturalnych zawsze mogą liczyć.

Kazimierz Dzierżanowski, tekst i fot.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *