pultuszczak

Facebook


Tylko do końca roku!

2021-02-09 3:36:44

Jest okazja na kupno mieszkań gminnych z 50 – procentową bonifikatą

28 listopada 2019 roku, Rada Miejska w Pułtusku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustaliła bonifikatę od ich sprzedaży w wysokości 10%, w przypadku wpłaty całej kwoty przed nabyciem lokalu. Zainteresowani kupnem gminnych mieszkań mówili wtedy, że jest to zbyt mały upust, by mogli sobie pozwolić na wykup po wycenie rzeczoznawcy, tym bardziej że lokale te często wymagają gruntownych prac remontowych. Pojawiały się głosy, że samorząd powinien zastosować jak najwyższą, nawet 90 – procentową bonifikatę, by ludzie mieszkania wykupili i dbali potem jak o swoja własność.

Na tegorocznej, styczniowej sesji pojawiła się propozycja zmiany uchwały, o której mowa wyżej, wynikająca z faktu, iż od dnia wejścia w życie przepisów o bonifikacie, do pułtuskiego burmistrza wpłynęło 21 wniosków o wykup lokali mieszkalnych. Obecnie prowadzonych jest siedem spraw, w tym czterech najemców złożyło wnioski o skorzystanie z przysługującego im pierwszeństwa wykupu. 13 wnioskodawców odstąpiło od zamiaru wykupu.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, powyższa zmiana umożliwi uzyskanie większych dochodów ze sprzedaży mienia oraz sprywatyzowanie nieruchomości na dogodnych warunkach. Określono też ramy czasowe obowiązywania 50 – procentowej bonifikaty. By z niej skorzystać, wniosek w sprawie wykupu mieszkania mieszkania musi być złożony do końca tego roku.

Obecnie przygotowane są dokumenty dotyczące sprzedaży mieszkań czterem najemcom, zleconych wycen było pięć, ale jedna osoba wycofała się twierdząc, że wycena jest zbyt wysoka. Mieszkania komunalne wyceniane są średnio po 2200 – 2300 za metr kwadratowy, w jednym lokalu, który jest bardziej zniszczony 1800 zł za metr. Po zwiększonej bonifikacie, mieszkanie gminne można więc kupić za koło 1100 zł za metr kwadratowy. Lokali przeznaczonych do sprzedaży mamy 182, ale trudno powiedzieć jakie teraz będzie zainteresowanie kupnem. Warto skorzystać, bo jak stwierdził przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Purgacz, przy tak atrakcyjnej cenie, nie ma na co czekać i liczyć, że bonifikaty będą jeszcze wyższe.

Zdjęcie: Lokale gminne często wymagają gruntownych remontów, dlatego warto się zdecydować na zakup przy zwiększonej do 50% bonifikacie

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *