pultuszczak

Facebook


Tu na razie jest klepisko

2017-03-30 1:47:33

Klepisko, ale gdy leje, klepisko przemienia się w błotne jezioro. A chodzi o podwórko przy placu Teatralnym, na które to jesienią ZAPROSILI NAS mieszkańcy budynku. Uskarżali się wówczas i na podwórko, i na brak zainteresowania TBS – u ich kamienicą. Idąc tropem TYGODNIKA, burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz zorganizował spotkanie z lokatorami

A ci, wydaje się, przekonali burmistrza do wnikliwego przyjrzenia się ich podwórku, pełnego nieestetycznych ruder (chlewików), błota w deszczowe dni, ponadto z dzikim parkingiem. I tak niedawno na osobistej stronie burmistrza, który – jak podaje – „sukcesywnie wdraża innowacyjne rozwiązania w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Pułtuska jako nowoczesnego miasta z tradycjami” pojawiała się wiadomość o mniej więcej takiej treści: na prośbę mieszkańców budynków przy palcu Teatralnym burmistrz podjął działania zmierzające do zagospodarowania podwórka przez uporządkowanie terenu. I tak zadeklarował w NAJBLIŻSZYCH latach zagospodarowanie terenu. Co tam będzie, pokazuje wizualizacja na stronie burmistrza. Będą wytyczone i wykonane parkingi, będzie bezpieczny plac zabaw dla dzieci, także miejsce wypoczynku dla mieszkańców (zadaszone), będą zasadzone drzewa, a na środku przestrzeni pojawi się klomb kwietno – krzewowy, także sprzęt do suszenia bielizny. Przewidziane są ponadto: kryty śmietnik i nowe budynki gospodarcze. Koncepcję zagospodarowania terenu opracowała inż. arch. krajobrazu Aleksandra Wronowska.
Termin wykonania zamierzenia nie jest odległy – to bieżący i następny rok. I aż się wierzyć nie chce, że podwórko przy placu Teatralnym diametralnie zmieni swoje oblicze w tak krótkim czasie i wg WYPASIONEJ wizualizacji. Pożyjemy, zobaczymy, a tymczasem pytamy, co z podwórkiem tzw. zielonego bloku przy 3 Maja (od strony kanałku). A co ono to gorsze? Tam również tylko baby i dziada brakuje.
Od prezeski TBS-u Ewy Kowalskiej dowiedzieliśmy się, że rewolucja na placu Teatralnym będzie w całości realizowana przez gminę, więc o jej kosztach może więcej powiedzieć kierownik Wydziału Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Marianna Bochenek. Nauczeni doświadczeniem wiemy, że pani kierownik telefonicznie się nie wypowiada i wszelkie pytania każe kierować pisemnie do burmistrza, co też uczynimy. Zapytamy również o podwórkowe inwestycje „z ostatniej chwili”, o których w ramce obok.
NA TYCH PODWÓRKACH TEŻ BĘDĄ DZIAŁAĆ
Jak czytamy na stronie internetowej gminy Pułtusk: z inicjatywy Krzysztofa Nuszkiewicza Burmistrza Miasta Pułtusk trwają prace przygotowawcze do zagospodarowania podwórka pomiędzy ul. Traugutta i ul. Kombatantów. Obecnie gromadzona jest dokumentacja oraz uzyskiwane są niezbędne pozwolenia. Głównym elementem zagospodarowania będzie plac zabaw dla dzieci składający się m.in. z takich urządzeń jak zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, huśtawki czy piramida wspinaczkowa. Sąsiadujące domy wielorodzinne zyskają nowe altany śmietnikowe dostosowane do pojemników do segregacji śmieci, pojawią się nowe elementy małej architektury, ścieżki oraz nasadzenia roślinne.
Kącik zabaw dla dzieci zyska również podwórko przy ul. 17 Sierpnia na tyłach domu wielorodzinnego nr 60 składający się z trzech urządzeń zabawowych. Początek prac terenowych przewidziany został na początek maja 2017 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *