pultuszczak

Facebook


TRZYMAMY ZA SŁOWO

2020-02-20 12:18:16

W czwartek, 6 lutego, w kinie Narew, odbyło się spotkania z burmistrzem Wojciechem Gregorczykiem

W otwartym spotkaniu, zapowiadanym z dużym wyprzedzeniem, udział wzięli urzędnicy, radni, dyrektorzy placówek i instytucji. Mieszkańcy miasta i gminy (a jest nas 19 324) byli w mniejszości.
Około dwugodzinne spotkanie z burmistrzem rozpoczęła Dorota Sobotka, kierownik Wydziału Edukacji i Promocji w UM. – Minął 2019 rok, pierwszy pełny rok sprawowania funkcji przez obecnego burmistrza – jest to więc doskonała okazja do przedstawienia państwu, mieszkańcom miasta i gminy, informacji zarówno o zrealizowanych w tym czasie zadaniach, jak i o projektach na bieżący rok – podała.
Szczegółowa prezentacja, bogata w treści związane z miastem i gminą, zawierała informacje: „urzędowe (budżet – dop. red.), o zrealizowanych inwestycjach, o wydarzeniach kulturalnych, społecznych, reprezentacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, o ważniejszych innych wydarzeniach” oraz o potrzebach i planach inwestycyjnych na rok 2020. – Nie o wszystkim zdołam opowiedzieć – tych informacji jest naprawdę dużo – zapowiedział W. Gregorczyk.
Celem niniejszego tekstu nie jest skrupulatne wyliczanie działań samorządowych za rok 2019, to jest niemożliwe. Chcieliśmy jedynie zwrócić uwagę na pytania uczestników spotkania oraz na podkreślenie wagi tego rodzaju kontaktu władzy z obywatelami. Odsyłamy więc naszych CZYTELNIKÓW na stronę UM, gdzie zawarta jest czwartkowa prezentacja.
Przejdźmy więc do dyskusji o przyszłości miasta. Pierwsze pytanie skierował do burmistrza znany wodniak Piotr Socharski, dotyczyło przystani. Odpowiedź: – W wieloletniej prognozie mamy przewidziane środki na kontynuację prac na terenie przystani. Chcemy, żeby teren przy ulicy Solnej stał się miejscem, na którym w większości będą się odbywały imprezy kulturalne. To teren w miarę oddalony od zabudowań, pięknie położony nad Narwią. Jedynym jego problemem jest dojazd i mało miejsc parkingowych. Imprezy, które tam przeprowadziliśmy, udowodniły, że to teren z olbrzymim potencjałem. Remontu wymaga oczywiście budynek i dobrze by było, żeby udało się przywrócić jego powojenny wygląd.
Kolejne pytanie tyczyło ulicy Bartodziejskiej. – Jest ogłoszenie o przetargu na tę ulicę. Będzie kontynuacja – z Gajkowicza wchodzimy w ulicę Bartodziejską do Granicznej. I pytanie o ulicę Wąską. – Nie ma projektu na ten odcinek drogi, uwzględnimy w pracach projektu. Chodnik na ulicy Staszica? – Na tę ulicę musimy poczekać w kolejce, obecnie, w tym budżecie, nie mamy możliwości wykonania tej inwestycji. Będziemy mieli dużo kostki rozbiórkowej ze Świętojańskiej i Benedyktyńskiej i myślę, że po zakończeniu remontu na Świętojańskiej oraz mostku, następna w kolejności do remontu będzie ulica Staszica, ale nie obiecuję, że będzie to w tym roku.
Na jakim etapie są prace związane z wykonaniem prawoskrętu z mostu wyszkowskiego? Jaki jest realny termin wykonania tego przedsięwzięcia? – Projektant uzgodnił z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich wstępną koncepcję i z tej ulicy, która będzie przedłużeniem ulicy Sportowej, można będzie skręcić w prawo w ulicę Wyszkowską. Będzie to powiązane z tym, że na części działki obok stacji Aran trwają prace projektowe restauracji znanej sieci. W tym roku, a najpóźniej w przyszłym, ta część będzie zagospodarowana. W tę ulicę będzie można również skręcić, zjeżdżając z mostu wyszkowskiego. W tym roku przewidujemy zakończenie prac projektowych. Związane to jest również z poszerzeniem tej jezdni – nie dysponujemy na całej długości gruntem – jak również zaprojektowaniem przełożenia tej linii średniego napięcia, która częściowo koliduje z przebiegiem jezdni.
Jak wygląda sprawa z naszymi kanałami? Odnowa, pogłębienie? – Póki nie zostanie jednoznacznie uregulowany stan prawny (kto jest właścicielem nabrzeży i kanałów), to jest takie ryzyko, że jako gmina będziemy inwestowali w nieruchomość, która nie jest naszą własnością. Czekamy na jednoznaczną odpowiedź z WÓD POLSKICH. Jeżeli będziemy właścicielem, będziemy się zastanawiali, skąd pozyskać środki. Oczyszczenie kanałów, przywrócenie ich do takiego wyglądu, jaki był na początku lat 60 (wtedy to po raz pierwszy zostały odbudowane nabrzeża i zostały zrobione dolne chodniki, zejścia, zostało wykonane umocnienie skarpy), to inwestycja wielomilionowa, którą ewentualnie moglibyśmy realizować etapami. Inaczej byłoby to duże przekroczenie możliwości naszej gminy.
Tadeusz Kownacki spytał o termin rozpoczęcia prac przy obwodnicy. – Do 21 lutego zbierane są przez dyrektora OCHRONY ŚRODOWISKA wnioski osób zainteresowanych ewentualnymi protestami czy uwagami odnośnie przebiegu obwodnicy. Jeśli takie wnioski wpłyną, spowodują odsunięcie terminu wydania decyzji o pracach.
Joanna Szatkowska zwróciła się z pytaniem dotyczącym emerytów i rencistów, o lokum dla nich (brawa). – Odpowiem trochę przewrotnie, państwo za chwilę będą mieli okazję do zaprezentowania się. I na pewno zrobicie to doskonale. Myślę, że w kamienicy Rynek 13 znajdzie się dla państwa odpowiednie lokum. Postaram się o nie (brawa). Z sali: – Trzymamy za słowo! Anna Morawska – pytanie odnośnie nowego centrum kultury w kamienicy przy Rynek 13. Odpowiedź: – W planach duża sala multimedialna na potrzeby różnych działań i większej ilości osób. Możliwość prowadzenia wikliniarstwa, hafciarstwa, małej gastronomii. Inne pomieszczenia do zagospodarowania.
Pytanie o miejsca spotkań i imprezy dla młodzieży?(brawa). Odpowiedź: – Zapraszam do skonkretyzowania oferty.
Podsumowanie działań samorządowych było okazją do wysłuchania koncertu Artystycznego Zespołu Estradowego (przeboje muzyki rozrywkowej) oraz do obejrzenia impresji filmowej z ostatniej edycji projektu Tradycje teatralne pułtuska 2019, przygotowanej przez MCKiS.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *