pultuszczak

Facebook

Trzymajmy się za kieszeń!

2022-07-29 1:20:46

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych też słono zapłacą na ogrzewanie tej zimy

Na podwyżki narzekamy wszyscy, a te najbardziej szokujące dotyczą ogrzewania domów i mieszkań. Niezależnie od źródła ciepła i paliwa, ceny już poszły w górę o kilkaset procent, a o jeszcze nie koniec. Temat braków na rynku węgla i fakt, że dostawcy wycofują się z umów zawieranych z miejskimi ciepłowniami, dotknął również Pułtuska. Jak mówiono na jednej z gminnych sesji, PEC posiada zapasy do końca sierpnia, a co będzie dalej i po jakich cenach przyjdzie mu kupować opał, jest na razie wielką niewiadomą.

Administratorów budynków wielorodzinnych w naszym mieście zapytaliśmy, ile wzrosły zaliczki na energię cieplną oraz za pogrzanie wody wliczane w czynsz lokatorów i czy planowane są kolejne podwyżki w tym roku.

Towarzystwo budownictwa Społecznego odpowiedziało, że zgodnie z pismem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku oraz decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, od 1 czerwca tego roku nastąpiła zmiana zaliczki na centralne ogrzewanie. W budynkach przynależnych do ciepłowni miejskiej przy ul. Kolejowej 8, zaliczka wzrosła o 37,70%, natomiast w kotłowni zlokalizowanej przy Al. Wojska Polskiego 38B wzrost zaliczek został uzależniony od uchwał podjętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
W załączeniu przesłano nam skan pisma Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplej oraz decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
W piśmie PEC czytamy m.in. że dla grupy odbioru A – ciepłownia miejska ul. Kolejowa 8 – nośnik energii miał węglowy – cena ma być wyższa od ceny obecnie obowiązującej o 37,70%.
Dla grupy odbioru C3 – odbiorcy zaopatrywani bezpośrednio z kotłowni zlokalizowanej na alei Wojska Polskiego 38B – nośnik energii olej opałowy – cena ma być wyższa od obecnie obowiązującej aż o 87,41%.

Z kolei Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, mieszcząca się przy al. Tysiąclecia informuje, że: koszty dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i  podgrzania wody rozlicza się w Spółdzielni odrębnie dla każdego budynku. Zarówno zaliczki jak i ceny rozliczeniowe są różne na różnych budynkach.
Rozliczenia dokonywane są w oparciu o Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku, podstawą są koszty wynikające z faktur.
W Spółdzielni większość budynków zaopatrywanych jest w ciepło przez PEC Pułtusk, są również cztery budynki z własnymi kotłowniami gazowymi, gdzie Spółdzielnia ma podpisaną bezpośrednią umowę z PGNiG z gwarancją cen do końca 2023 roku i w budynkach tych stawki zaliczek i opłat stałych rok 2021 do 2022 nie zmieniły się.
W przypadku budynków zaopatrywanych w ciepło przez PEC Pułtusk, sytuacja wzrostu zaliczek podyktowana jest zmianą taryfy cen dla ciepła na okres od 1 grudnia 2021 do 31 sierpnia 2023 r.:
– nowa taryfa obowiązująca od 1 grudnia 2021 zakładała wzrost kosztów o 3,74 %. (Spółdzielnia wprowadziła nowe zaliczki od 1 stycznia 2022 r.),
– w dniu 7 marca 2022r. Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Spółka z o.o. poinformował, że w dniu 15 lutego 2022 roku została wydana Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianie taryf (cen) dla ciepła – ceny wyższe od ceny obecnie obowiązującej o średnio 12,50 %.
– w dniu 17 maja 2022 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Spółka z o.o. poinformował, że w dniu 13 maja 2022 roku została wydana Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – o zmianie taryf (cen) dla ciepła – ceny wyższe od ceny obecnie obowiązującej o średnio 37,70 % .
W związku z powyższym średnia cena GJ wzrosła z 65,93 zł/GJ (taryfa obowiązująca do 30 listopada 2021r) do 105,81 zł/GJ (taryfa obowiązująca od 1 czerwca 2022 r.) wzrost o 60,49%.
Jak na razie jedyne optymistycznej wiadomości napłynęły do nas ze Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorskiej KEN w Pułtusku, która jeszcze nie nie podniosła zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzewaną wodę i jak na razie nie ma w planach zmian wysokości tych składników opłat za lokale.
ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…