pultuszczak

Facebook

Trzeba ratować PPUK!

2019-01-16 10:25:30

Od stycznia tego roku mieszkańcy gminy Pułtusk zapłacą o 140 procent drożej za śmieci w porównaniu z dotychczasowymi stawkami. Takie podwyżki rzecz jasna spowodowały oburzenie, pretensje i ożywioną dyskusję na pułtuskich forach internetowych. Ludzie nie rozumieją, dlaczego mają spłacać długi generowane przez kolejne zarządy PPUK

Komentujący nie przebierają w słowach. Ich zdaniem prezesi i członkowie zarządu brali pensje, gdy odchodzili wypłacano im duże odprawy, ale nikt nie rozliczał ich z obecnej kondycji spółki i tego, co po sobie zostawiają. Dziwnym trafem, w poprzedniej kadencji samorządu nie podwyższano opłat za śmieci, choć przecież wiedziano, że kwoty pobierane od mieszkańców nie wystarczą na pokrycie bieżących wydatków. Spółka popadała w coraz większe kłopoty i teraz mamy sytuację podbramkową. Po wprowadzonych podwyżkach, z kwot wpływających od mieszkańców, co miesiąc ma pozostawać kilkadziesiąt tysięcy na spłatę długów. Choć w oficjalnej informacji na stronie UM, której fragmenty publikujemy poniżej, mówi się że takie zadłużenia nie mogą być spłacane z opłat za śmieci, zupełnie co innego stwierdził w trakcie sesji, na której uchwalano podwyżki, zastępca burmistrza Tomasz Sobiecki.
Powiedzmy sobie wprost. Tak znaczne i bolesne podwyżki dla mieszkańców były w tym momencie jedynym sposobem na ratowanie spółki. Nie wprowadzenie ich lub zmniejszenie planowanych podwyżek oznaczałoby nic innego jak ogłoszenie upadłości PPUK. Dobitnie wyartykułował to radny Pułtuskiego Forum Samorządowego Łukasz Skarżyński.
– Jeśli dziś nie podwyższymy stawek zgodnie z wnioskiem pana burmistrza, powinniśmy ogłosić upadłość tej spółki, a więc narazić gminę i mieszkańców na to, byśmy płacili spółkom zewnętrznym za odbiór odpadów, myślę że przynajmniej trzysta procent drożej. Spółka jest poniżej kapitału na przeszło milion, w początkowej fazie wejścia w możliwość restrukturyzacji. Ostatnie podwyżki były cztery lata temu. Proszę spojrzeć na wykaz stawek w gminach ościennych, jak i innych miastach, gdzie i tak po uchwaleniu stawek przedstawionych przez pana burmistrza, będziemy najtańsi w regionie (…). I tak czeka nas pewnie spotkanie w przyszłym kwartale i dalsze podwyżki. Na tę chwilę ratujemy naszą spółkę komunalną, by ona w ogóle istniała i byśmy w styczniu nie ogłaszali przetargu.
Ireneusz Purgacz przypomniał, że burmistrz Nuszkiewicz zgłosił propozycję podwyższenia stawek, która zyskała poparcie radnych, ale potem, nie wiedzieć czemu, z proponowanych przez siebie podwyżek się wycofał. Łukasz Skarżyński nazwał podejście władz gminy do tego co się działo z PPUK, działaniem na szkodę tej spółki.
Z kolei Andrzej Wydra zarzucił radnym PiS i pełniącej obowiązki burmistrza, że do czasu wyborów samorządowych, mogli się wykazać, a tak naprawdę nic nie zrobili by poprawić sytuację PPUK.
– Czy coś zostało zrobione w kwestii śmieci? Czy jakaś uchwała trafiła pod obrady sesji Rady Miejskiej po to, żeby ratować sytuację PPUK, bo jest taka trudna? Mówicie tylko, że jest źle, a nic nie robicie.
O tragicznym stanie nie modernizowanego od lat wyposażenia, sprzętu, mającego około albo ponad 30 lat, jakim dysponuje spółka, mówił obecny prezes Lucjan Buczyłko. By przedsiębiorstwo mogło świadczyć usługi, musi jak najszybciej dokupywać, brać w leasing, a na to też są potrzebne środki.
Obecnie zaległości finansowe PPUK wynoszą łącznie około 1 mln 500 tys. złotych. Są to zobowiązania wyszczególnione w 63 pozycjach. PUK Ciechanów wypowiedział naszej spółce umowę na odbiór odpadów i tylko podwyżki opłat oraz dalsze negocjacje, być może pozwolą na możliwość spłaty zadłużenia w ratach oraz kontynuowanie współpracy z Ciechanowem. Jeśli chodzi o składowanie naszych śmieci na wysypisku w Płocochowie, w obecnej sytuacji, jak stwierdził zastępca burmistrza Tomasz Sobiecki, jest to niemożliwe.
Więcej na ten temat w aktualnym wydaniu Tygodnika, a poniżej przedstawiamy obszerne fragmenty stanowiska Urzędu Miejskiego na temat podwyżek stawek za odpady.

Dlaczego śmieci tak zdrożały?
Zmiana opłat wprowadzona w gminie Pułtusk wynika z konieczności urealnienia kosztów odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w istniejącym systemie gospodarki odpadami.
Największe koszty generują odpady komunalne niesegregowane zmieszane, które należy wydzielić z całości odpadów komunalnych i przekazać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli Pawłowskiej koło Ciechanowa i koszty usług regularnego odbioru odpadów wytworzonych na nieruchomościach. Szacunkowe miesięczne koszty odbioru i unieszkodliwiania odpadów wynoszą 496 000 zł. Na podstawie sprawozdań z poprzednich lat oraz danych za rok 2018 r ilość odpadów zmieszanych w gminie Pułtusk wyniosła 6500 ton odpadów i 800 ton frakcji segregowanych. Zakłada się około 9 % wzrostu ilości odpadów. To oznacza, iż w roku 2019 roczne koszty unieszkodliwiania w zewnętrznej regionalnej instalacji wyniosą ponad 3 300 000 zł.
Koszty wynikają z obowiązku właściwego sposobu postępowania z odpadami komunalnymi, określonego obowiązującymi przepisami tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wskazanie lokalizacji instalacji regionalnej znajduje się natomiast w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza.
Poziom zwiększenia opłat w gminie Pułtusk wynika ze wzrostu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które nie były poddane odpowiedniej regulacji. Opłata ustalona w 2013 roku nie była zmieniana. Jednocześnie znacznie wzrosła ilość odpadów, od roku 2015 ponad dwukrotnie.
Przyczynami wzrostu opłat są: wzrost opłat za korzystanie ze środowiska na potrzeby składowania odpadów, wzrost kosztów przyjęcia i unieszkodliwiania odpadów przez regionalne instalacje, wzrost kosztów transportu, niedokładności w ilości zadeklarowanych odpadów.
Nie ma możliwości, by środki z opłat zostały przeznaczone na inne wydatki, w szczególności pokrycie strat lub skutków ewentualnych nieprawidłowości gospodarki odpadami. Po wprowadzeniu podwyższonych opłat w gminie Pułtusk klasyfikują się one w grupie najniższych kwot wśród gmin naszego rejonu.
żródło:www.pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…