pultuszczak

Facebook

Trwa remont ZS im. B. Prusa w Pułtusku

2022-02-09 4:06:26

Trwają roboty budowlane w ZS im. B. Prusa w Pułtusku. Prace realizowane są w ramach zadania pn. Budynek seminarium duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji, na które Powiat Pułtuski otrzymał dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.488.000,00 zł

Wykonawcą robót jest P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku. Całkowita wartość robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 2.460.000,00 zł.

Z końcem roku 2021 zakończyły się roboty budowlane związane z wymianą konstrukcji dachu wraz z pokryciem, remontem kominów ponad dachem, montażem instalacji uziemiającej i odgromowej oraz osuszeniem i wykonaniem izolacji ścian fundamentowych.

Łącznie w 2021 r. na realizację zadania wydatkowano:
1.488.000,00 zł, z czego 1.476.000,00 zł – roboty budowlane, 12.000,00 zł – nadzór inwestorski.

Całkowita wartość zadania, zmieniona Aneksem nr 1 do umowy o dotację, zaplanowana została na kwotę 2.480.497,74 zł, w tym wkład własny Powiatu Pułtuskiego 992.497,74 zł.

Zakończenie robót budowlanych przewidziano na koniec maja br.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…