pultuszczak

Facebook


Trwa ogólnopolski strajk szkolny

2017-03-31 12:43:09

Jak się dowiedzieliśmy od Marii Korbal – prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego – 11 szkół w naszym powiecie bierze udział w piątkowym strajku. Wcześniejsze referendum w tej sprawie odbyło się w 28 z 33 szkół w naszym powiecie. 19 z nich wypowiedziało się za strajkiem, z różnych względów podjęło go dziś 11. Nie znaczy to, że uczniowie pozostali bez opieki. Nie wszyscy nauczyciele w tych szkołach strajkują, część prowadzi zajęcia. Więcej na ten temat, jak również o konsekwencjach oświatowej reformy na naszym terenie, już w najbliższym wydaniu Tygodnika. Poniżej prezentujemy treść ulotki ze strony internetowej ZNP, mówiącej o motywach strajku

O CO WALCZYMY?
» o miejsca pracy!
Żądamy niedokonywania wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do 31
sierpnia 2022 r. Reforma edukacji może w ciągu następnych 5 lat spowodować ogromne zwolnienia w oświacie!
» o utrzymanie warunków pracy i płacy!
Żądamy niedokonywania na niekorzyść
zmian warunków pracy do 31 sierpnia 2022
r. W wyniku reformy edukacji każdy może
stracić zatrudnienie na dotychczasowych
zasadach!
» o podwyższenie statusu zawodowego!
Domagamy się 10% podwyżki oraz wzrostu
udziału płacy zasadniczej w ogólnym
wynagrodzeniu. Od 2012 r. nie było
podwyżek w oświacie!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *