pultuszczak

Facebook

Tradycja i nowoczesność w Golądkowie

2022-03-03 7:55:44

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie to szkoła, w której blisko 100 – letnia tradycja i nowoczesność idą ze sobą w parze i nawzajem się przenikają. Jej początki sięgają 1924 roku. Dziś jest jedną z najprężniejszych i najbardziej liczących się szkół rolniczych w kraju.

Patronka szkoły – Jadwiga Dziubińska pragnęła „…aby szkoła powszechna budziła zainteresowanie i zamiłowanie do nauki, dała podstawy do poznania przyrody (…), szkoły ludowe rolnicze i uniwersytety wiejskie wskazywały drogę do samokształcenia, budziły ducha obywatelskiego, społecznego, spółdzielczego, podnosiły kulturę i umiejętności pracy (…), budziły myśli twórcze, rozpalały iskry miłości dla ludzi i dla pracy….”. Przez 98 lat istnienia szkoła w Golądkowie stała się szkołą z marzeń swojej patronki.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Dziś Zespół Szkół w Golądkowie jest jedną z 61 szkół rolniczych w Polsce prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kształci w następujących zawodach:

  • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych

  • Technik architektury krajobrazu

  • Technik weterynarii

  • Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych (Branżowa Szkoła I Stopnia)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Jest to szkoła, która potrafi sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Nowoczesna baza dydaktyczna zapewnia wysoki poziom nauczania. Uczniowie, podczas zajęć praktycznych, mają do dyspozycji innowacyjne maszyny i urządzenia. Uczą się je obsługiwać, aby wkroczyć na rynek pracy jako poszukiwani specjaliści w swoim zawodzie. Każdego roku w szkole realizowane są nowe inwestycje, a pracownie zawodowe wyposażane są w kolejne pomoce dydaktyczne, które wzbogacają i uatrakcyjniają lekcje. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono w Golądkowie ponad 300.000 zł.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

-Inwestycje w bazę dydaktyczną i technologie są inwestycjami w przyszłość naszej młodzieży – powiedziała Ewa Leszczyńska, zarządzająca szkołą od 2016 roku.

Technik architektury krajobrazu

Przyszłość, która zaczyna się w klimatyzowanych, doskonale wyposażonych pracowniach… Jednak nowoczesność to nie tylko baza dydaktyczna, to także nowe podejście do samego procesu edukacyjnego. Zespół Szkół w Golądkowie, będąc miejscem nauczania, nie jest jedynie pasem transmisyjnym wiedzy. Odpowiadając na wymogi współczesności staje się środowiskiem uczenia się i koncentruje swoje wysiłki na tworzeniu młodym ludziom warunków, umożliwiających poszukiwanie, tworzenie oraz przetwarzanie wiedzy. Najlepszym dowodem na to jest realizowana w bieżącym roku innowacja pedagogiczna „Mówimy, słuchamy, uczymy się razem”, wprowadzająca elementy oceniania kształtującego, które pozwala osiągnąć największy przyrost wiedzy i umiejętności uczniów. Ocenianie kształtujące wspiera każdego ucznia, każdemu pomaga odnieść sukces na miarę swoich możliwości.

Technik weterynarii

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie to szkoła, w której w niezwykły sposób bogata historia przeplata się z innowacyjnymi metodami nauczania i widoczną na każdym kroku nowoczesnością. To miejsce dla uczniów poszukujących bezpiecznych i przyjaznych warunków do zdobywania umiejętności zawodowych, rozwijania swoich pasji i kompetencji niezbędnych w XXI wieku.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych (Branżowa Szkoła I Stopnia)

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…