pultuszczak

Facebook


TO TYLKO JEDNO PIWKO

2018-02-14 10:23:35

Z aspirant Katarzyną Grzechnik rozmawia Grażyna Maria Dzierżanowska

Kto patroluje pułtuskie ulice? Czy każdy dzielnicowy swoje? Per pedes czy samochodem? Jak częste są te patrole? Czy odbywają się tylko i wyłącznie pod kątem ścigania pijących w miejscach publicznych?

Każdy z dzielnicowych ma przydzielony jeden rejon służbowy, który jest pod jego szczególną uwagą. Służbę pełni zarówno w swoim rejonie, jak również w rejonie sąsiednim i w przypadku ujawnienia wykroczenia, niezależnie od przydzielonego rejonu służbowego, powinien podjąć interwencję. Ulice naszego miasta są patrolowane również przez funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego zarówno w patrolach pieszych jak i zmotoryzowanych. Patrole nie są skierowane tylko i wyłącznie pod kątem jednego rodzaju wykroczeń, np. osób spożywających w miejscach objętym zakazem. Jest to jednak wykroczenie jedno z najczęściej popełnianych.

Kto najczęściej pije w miejscach publicznych? Kobiety, mężczyźni, młodzież? Co mówią policjantom przyłapani na piciu?

Alkohol jest najczęściej spożywany w miejscach objętych zakazem przez mężczyzn i osoby młode, rzadziej kobiety. Tłumaczą się, że nic się nie stało i to tylko jedno piwko lub setka.

Czy butelka rozpijana publicznie, ale owinięta w torebkę papierową chroni pijącego przed mandatem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie chroni przed mandatem.

Mandaty… Ile złotych kosztuje publiczne spożywanie alkoholu? Jaka jest częstotliwość karania mandatami spożywających alkohol? Miesięcznie? Rocznie?

Mandat za spożywanie alkoholu wynosi 100 zł, a za usiłowanie spożycia od 50-500 zł. Policjanci mogą również zastosować środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia lub w przypadku odmowy przyjęcia mandatu skierować wniosek do SĄDU. Ilość ujawnianych wykroczeń spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych jest zróżnicowana w zależności od pory roku. W miesiącach letnich ich liczba jest znacznie większa. W ciągu ostatniego roku ujawniono 1159 przypadków spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, z czego 646 przypadków zakończyło się pouczeniem, a 542 osób zostało ukaranych mandatem karnym.

Publicznie piją alkohol raczej ludzie z marginesu społecznego, żebrzący o kilka groszy od przechodniów i tak składając datki na butelkę. W związku z tym kolejne pytanie : czy karani mandatami są w stanie zapłacić owe mandaty?

Interwencję podejmujemy wobec każdej osoby, która narusza przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niezależnie od jego statusu społecznego i materialnego. Nie jesteśmy w posiadaniu informacji na temat płatności mandatów.

Czy zdarzyło się, że odeszliście od mandatu dla pijącego publicznie?

Wobec osób nie stosujących się do ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i spożywających alkoholu w miejscach objętych zakazem, możemy zastosować środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, mandat karny lub skierować wniosek do SĄDU o ukaranie.

Co to znaczy miejsce publiczne?

Przepisy prawne regulujące listę miejsc, gdzie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, zapisane są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którą alkoholu nie wolno spożywać na terenie szkół i placówek oświatowych, na terenie zakładów pracy, w miejscach masowych zgromadzeń, w obiektach komunikacji publicznej, na ulicach, parkach, placach z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Ponadto miejsca objęte zakazem spożywania alkoholu zawarte są w uchwale Rady Miasta Pułtusk.

Gdzie to publiczne picie odbywa się najczęściej ? „Modne” pułtuskie miejsca?

Do spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych dochodzi w rożnych częściach miasta. W aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy mają możliwość przekazywania informacji o określonych zagrożeniach występujących w okolicy, również o miejscach, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu.

Pułtusk jest wręcz usiany małymi butelkami po alkoholu, tzw. małpkami. Czy państwo mają wiedzę, kto pije ów alkohol – dorośli czy młodzież?

Z naszych obserwacji wynika, iż alkohol w tej postaci spożywany jest raczej przez osoby dorosłe.

Akcje profilaktyczne… Wiem, że Pani spotyka się z uczniami … Czy prowadzicie akcje uświadamiające pod kątem spożywania alkoholu w ogóle, także w miejscach publicznych? Oczywiście chodzi mi o uczniów szkół średnich.

Ściśle współpracujemy ze szkołami w naszym mieście. Podczas spotkań z uczniami zwracamy uwagę na różne zagrożenia występujące współcześnie. Jednym z nich jest problem nadużywania alkoholu. Rozmawiając z młodzieżą, szczególną uwagę zwracamy na konsekwencje prawne spożywania alkoholu przez osoby nieletnie, jak również na fakt, iż osoba małoletnia dużo szybciej się uzależnia niż osoba dorosła.

Inne najczęstsze przewinienia pułtuszczan? Wulgarne słownictwo, karalne?

Jeśli chodzi o inne wykroczenia popełniane często przez mieszkańców Pułtuska, jest to zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie.

Komentarze

1 komentarz

  1. Zuzanna odpowiedz

    Szanowna Pani aspirant. Czytałam dwa razy upewniając się czy chodzi o Pułtusk. O jakich policjantach Pani mówi? Przecież jak szkółki nie dostaniecie od święta to przysłowiowy pies (bez skojarzeń) z kulawą nogą w mundurze na ulicę nie wyjdzie. Chyba że patrolujecie po cywilnemu , w co wątpię. Wszyscy wiedzą że publiczne pijaństwo to plaga w tym mieście, tyle że wam musieli aż mapę zagrożeń zrobić żebyście dostrzegli ten problem. Teraz kwestia tego czy wasze działania są realne czy tylko pozorowane (,,akcja liść dębu,,) . Podsumowując , idziecie w dobrą stronę, tyle że tego nie widać, was nie widać. Życzę sukcesów w walce z przestępczością i pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *