pultuszczak
To tylko bieżące utrzymanie

2023-08-29 4:20:02

Jak wyjaśnia Urząd Miejski, nawiązując do pojawiających się komentarzy dotyczących prac wykonywanych na Kanale A i B w Pułtusku, nie były to prace rewitalizacyjne określone w liście intencyjnym zawartym 14.11.2022 r. z Powiatem Pułtuskim. List dotyczył współpracy w zakresie realizacji inwestycji dotyczących zagospodarowania kanałów na odcinku „Wyspy” na terenie miasta Pułtusk. Prace, które zostały przeprowadzone w okresie 7 – 18.08.2023 r., zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym NOWAPOL z Cząstkowa Mazowieckiego, polegały na bieżącym utrzymaniu wód, tj. wykaszaniu roślinności wodnej wraz z usuwaniem systemów korzeniowych oraz usuwaniem wykrotów. Zadaniem została objęta część Kanału A (od mostu Benedyktyńskiego do wlotu Kanału B) oraz Kanał B, w celu udrożnienia koryta i umożliwienia swobodnego przepływu wody. Jednocześnie informujemy, że takie zabiegi będą wykonywane systematycznie raz w roku.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *