pultuszczak

Facebook


To będzie kosztowna renowacja

2020-07-17 9:30:41

Słów kilka o remoncie kamienicy przy ulicy Rynek 13

Od ponad miesiąca trwa duży remont jednej z najstarszych kamienic na pułtuskim Rynku tzw. „Trzynastki”. Urząd Miejski przypomina, że projekt remontu kamienicy zakłada przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyposażeniem.
Inwestycja realizowana jest w ramach  projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,  Zakres robót budowlanych to między innymi: osuszenie murów piwnic, demontaż drewnianych stropów wraz ze schodami i balkonem oraz wykonanie nowych  elementów żelbetowych, wykonanie prac remontowych i wzmacniających stropu nad piwnicą, przebudowę dachu wraz z wymianą pokrycia, naprawa ścian i częściowe  wyburzenia ścian wewnętrznych oraz wymurowanie nowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, prace elewacyjne, prace instalacyjne i przyłącza do sieci, prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, zagospodarowanie terenu, wyposażenie obiektu.
Wykonawcą inwestycji jest Firma  eMPOL Jarosława Maliszewskiego z Sokołowa Parceli. Koszty Inwestycji 1.877.777,77 zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie: 1.326.838,40 zł. Przeprowadzenie prac pozwoli na odtworzenie architektonicznych walorów budynku i dostosowanie go jednocześnie do nowych funkcji w nowoczesnej formie. Centrum Kulturalne przy ul. Rynek 13 w Pułtusku będzie pełniło funkcję wystawową, promowało regionalne potrawy, wyroby i sztukę Pułtuska oraz okolic. Będzie to nowoczesny ośrodek promujący region i miejsce, gdzie okoliczni twórcy, koła gospodyń i hobbyści będą mogli wystawiać swoje wyroby, korzystać z pomocy, promocji i reklamować własne produkty. W ramach inwestycji, zostanie zakupione wyposażenie Centrum, tj. witryny wystawowe, stanowiska do haftu i koronkarstwa kurpiowskiego oraz wyposażenie do prowadzenia nauki wikliniarstwa. Powstanie też multimedialna sala do edukacji artystycznej i różnego do organizowania rodzaju spotkań tematycznych. Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Centrum  zostanie udostępnione przez 6 dni w tygodniu. Planowane jest również przeniesienie Wydziału Edukacji i Promocji z budynku przy ul. Staszica 35 w Pułtusku oraz punktu informacji turystycznej, które w ramach działań własnych będą sprawowały pieczę nad organizacją i udostępnianiem obiektu.A na ostatniej sesji Rady Miejskiej, przy okazji rozmowy o pieniądzach, konkretnie ponad 3 milionach złotych, które gmina otrzymała od państwa w ramach tarczy kryzysowej, z funduszu inwestycji samorządowych, burmistrz Wojciech Gregorczyk wspomniał o tym, że po wizycie konserwatora zabytków wiadomo, iż przebudowa kamienicy będzie bardziej kosztowna niż planowano, więc dodatkowe pieniądze na pewno się przydadzą na tę i inne inwestycje.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *