pultuszczak

Facebook
Teraz mamie nie odmówią dodatku węglowego

2022-11-02 12:20:55

Komentarz wicepremiera Henryka Kowalczyka do naszej ubiegłotygodniowej publikacji

Opisana sytuacja odmowy przyznania dodatku węglowego jest faktycznie przykra i niezrozumiała dla mieszkańców. Niestety te rozwiązania były spowodowane próbą uszczelnienia systemu dodatków. W pierwszej wersji ustawa dopuszczała praktycznie wszystkich, którzy się zgłosili, co spowodowało, że z jednego domu zaczęło się zgłaszać kilka tzw. gospodarstw domowych. Właściwie każda osoba dorosła mogła taki wniosek złożyć. Samorządy sygnalizowały ten problem. Stąd pomysł aby system ograniczyć. Niestety takie ograniczenia w sytuacji jeden adres- jeden wniosek doprowadziło do odmowy wypłaty dodatku węglowego, tak jak w opisanym przypadku..

Odbywając spotkania z mieszkańcami w różnych gminach również dowiedziałem się o tego typu problemie. Między innymi bardzo dokładnie taką sytuację opisał, w trakcie spotkania w poniedziałek 24 października, Burmistrz Łochowa. Natychmiast podjąłem ten temat i już we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów przedstawiłem problem, który dotyka wielu mieszkańców. Zaproponowałem również rozwiązanie polegające na tym, że wójt/burmistrz/prezydent mogą podjąć decyzję o dopisaniu takich osób do listy uprawnionych do dodatku węglowego po sprawdzeniu, że rzeczywiście jest oddzielne źródło ogrzewania. Rada Ministrów zarekomendowała takie rozwiązanie i już we wtorek po południu opracowaliśmy stosowną poprawkę. Jako że ustawa była jeszcze procedowana w Senacie i Sejmie, udało się wdrożyć taką poprawkę, która została już w czwartek przyjęta przez Sejm.

Zatem obecne rozwiązania pozwalają wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi podjąć decyzję przyznającą dodatek węglowy, jak i wydać decyzję o możliwości preferencyjnego zakupu opału.

Rozwiązanie zaproponowane w ustawie idzie jeszcze dalej, gdyż umożliwia samorządowi z własnej inicjatywy wpisać źródło ogrzewania do ewidencji, zastosować wypłatę dodatku węglowego i wydać decyzję o zakupie opału. Mam nadzieję, że samorząd dostrzeże tym sposobem nawet tych którzy sami nie zgłosili się po dodatek węglowy lub po możliwość zakupu opału.

Takie rozwiązanie, upoważniające samorząd, wyeliminuje wszystkie tego typu problemy, jak choćby ten opisany w artykule.

Dziękuję Pani Ewie Dąbek za dostrzeżenie problemu i opisanie, również dziękuję samorządowcom za zwrócenie uwagi.

Dzięki takim sygnałom udaje się wypracować rozwiązania prawne, które w pierwotnych założeniach czasami nie uwzględniają takich specyficznych sytuacji.

Ustawa za chwilę wejdzie w życie i można będzie powtórnie składać wnioski

w takich przypadkach.

Henryk Kowalczyk Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *