pultuszczak

Facebook


TBS odpowiada

2019-03-27 10:13:37

Dwa długie miesiące czekaliśmy, by pułtuski TBS odpowiedział na kilka zadanych przez Tygodnik pytań. Po konsultacjach z prawnikiem udało się je przesłać dokładnie w maksymalnym terminie, choć jak widać poniżej, żadnych wymyślnych informacji pozyskać nie chcieliśmy. Publikujemy więc delikatnie mówiąc zwięzłe odpowiedzi, a więcej mamy nadzieję dowiedzieć się w wywiadzie, na który z prezesem Krężołkiem

1. Ile obecnie wynoszą wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu TBS (kwoty netto)?
Koszt wynagrodzeń obecnego Zarządu to 13 658,27 zł netto miesięcznie, koszt wynagrodzeń poprzedniego Zarządu to 15 896,06 zł netto miesięcznie.
2. Kto i na jakie stanowiska oraz z jakim wynagrodzeniem został przyjęty w czasie, gdy stery spółki przejął nowy zarząd?
Opis stanowisk, wysokość wynagrodzenia i zakres czynności pracowników niższego szczebla (nie pełniących funkcji publicznych w spółce) nie stanowi informacji publicznej. Ponadto zgodnie z RODO nie możemy podawać danych osobowych pracowników.
3. Jakie są obowiązki nowo przyjętych osób?
Opis stanowisk i zakres czynności pracowników niższego szczebla (nie pełniących funkcji publicznych w spółce) nie stanowi informacji publicznej.
4. Czy zdaniem zarządu TBS, weksel podpisany przez dłużnika czynszowego jest gwarancją spłaty długu? A co w sytuacjach, gdy dana osoba nie ma oficjalnie żadnych dochodów (obecnie sytuacje bardzo częste), mieszka w wynajętym mieszkaniu nie posiadając majątku, który ewentualnie można by zająć na poczet zadłużenia?
Żadne zabezpieczenie nie jest niestety pełną gwarancją spłaty długu, ale weksel wraz z deklaracją wekslową umożliwiają uproszczony tryb uzyskania nakazu zapłaty, a tym samym skierowania sprawy do egzekucji.
5. Czy przygotowano już jakiekolwiek kalkulacje świadczące o tym, że zlecenie prac remontowych, konserwacyjnych czy sprzątania w budynkach administrowanych przez TBS zewnętrznej firmie będzie bardziej opłacalne niż zatrudnianie pracowników w TBS?
Na koszt pracy osób wykonujących pracę konserwatorskie oraz sprzątających składają się koszty wynagrodzeń wraz z kosztami ZUS i podatków, koszt okresowych badań lekarskich, koszt zakupu odzieży roboczej, koszt zakupu niezbędnego sprzętu do wykonywania takich prac – narzędzia, części zamienne, środki czystości, koszty zarządzania (nadzoru i rozliczania) ich pracy etc W wypadku zatrudnienia firm zewnętrznych przez TBS Pułtusk Sp. z o.o., spółka będzie ponosić jedynie koszt wykonania usługi, w związku z tym Zarząd cały czas analizuje, jaki model docelowy przyjmie w zakresie prac remontowych i sprzątania.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *