pultuszczak

Facebook


Takie obywatelskie zaangażowanie

2018-01-22 1:58:42
„Pani Aneto, bardzo się cieszę, że podjęła się Pani sprawy walki ze smogiem nad naszymi głowami – jeśli oczekujemy zmian, to możemy liczyć wyłącznie na siebie (sic!) i takie obywatelskie zaangażowanie oraz inicjatywa – jak Pani –  są w tym najważniejsze i najcenniejsze” – napisał do Anety Szymańskiej, sygnatariuszki petycji do burmistrza Krzysztofa Nuszkiewicza Zbigniew  Czupryński.
Dzięki takim ludziom jak pani Aneta, pan Zbyszek  (i innym) rodzi się  w nas nadzieja, że oto  będziemy mieli  wpływ na rozwiązywanie ważnych dla naszego społeczeństwa problemów. Tak właśnie  rodzi się  świadome uczestnictwo w życiu publicznym – samoorganizacja! Więc do wspólnego dzieła – podpisujcie się pod apelem w walce o czyste powietrze w naszym mieście i w naszym powiecie.

 

 

Burmistrz Miasta Pułtusk

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Pułtusku

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku,

 

Powietrze fatalnej jakości w Pułtusku truje jej mieszkańców!

W zimie, kiedy temperatura spada, Pułtusk zwłaszcza wieczorami spowija śmierdzący, groźny dla zdrowia nas wszystkich smog. Oddychanie brudnym powietrzem poważnie zagraża zdrowiu, zwłaszcza dzieci i osób starszych, prowadząc do chorób układu oddechowego i krążenia oraz nowotworów. Głównym źródłem problemu są bezsprzecznie domowe piece, w których – z rażącym naruszeniem prawa – spalane są odpady z tworzyw sztucznych, gumy, opakowania wielomateriałowe i inne, emitujące do atmosfery trujące pyły i toksyczne gazy.

W związku z realnym zagrożeniem dla zdrowia naszego i naszych rodzin WNIOSKUJEMY o:

– zainstalowanie urządzeń monitorujących jakość powietrza w kilku punktach w naszym mieście oraz stałe zamieszczanie informacji o jakości powietrza w sieci internet, aby zarówno mieszkańcy – jak i miejskie służby –  mogli sprawdzać na bieżąco stężenie szkodliwych substancji na terenie Pułtuska;

– niezwłoczne podjęcie radykalnych działań zmierzających do tego, aby powietrze spełniało normy czystości określone w polskim prawie;

– NATYCHMIASTOWE objęcie miasta i bliskich okolic stałym nadzorem kontrolno – prewencyjnym oraz bezwzględne i skrupulatne egzekwowanie przez władze miasta i służby porządkowe zakazu palenia śmieciami w piecach;

–  uatrakcyjnienie programu dofinansowań inwestycji mających na celu przejście na czyste ogrzewanie oraz upublicznienie tego programu w taki sposób, aby informacja dotarła

do każdego zainteresowanego;-  wprowadzenie szerokiego programu dofinansowań do termomodernizacji domów;

– wykorzystanie dostępnych środków unijnych i krajowych przeznaczonych na walkę

z zanieczyszczeniem powietrza, w tym publikację na internetowej stronie Urzędu Miasta wszelkich informacji w tym zakresie.

Oczekujemy szybkiej reakcji, zdrowie i życie mamy tylko jedno!

Mieszkańcy Pułtuska i okolic

Zdjęcie: Modernizacja miejskiej ciepłowni to jedno, inna kwestią jest to, czym ludzie palą w domowych piecach

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *