pultuszczak

Facebook


Szkoła w Golądkowie wśród najlepszych techników w kraju!

2020-01-09 11:21:17

Według prestiżowego Rankingu Perspektywy 2020, Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie zostało uznane za jedną z najlepszych szkół w Polsce

Znalazło się na 200 pozycji w rankingu, wysuwając się tym samym na pierwsze miejsce wśród innych szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.
W zestawieniach Perspektyw zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. Technikum w Golądkowie jest jedyną szkołą z powiatu pułtuskiego, która się na tej liście znalazła. Od tej chwili ma prawo do posługiwania się znakiem jakości – TYTUŁ „SREBRNEJ SZKOŁY 2020”. Gratulujemy!!!!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *